BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania 1
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 1

Temat nieograniczonego braku zainteresowania wydaje się być trochę delikatny, ale BD dał nam ten sygnał, by mieć postawę nieograniczonego wyrzeczenia.

Baba, dał tę nam wskazówkę, abyśmy dzięki posiadaniu postawy nieograniczonego braku zainteresowania, mogli usunąć ślady świadomości ciała. Będziemy mogli dawać innym doświadczenie i zrównoważyć nasze duchowe wysiłki [sadha] z ułatwieniami (fizycznymi środkami, wygodami?) [sadhan].

Cokolwiek trudnego się dzieje, to staje się łatwe dzięki błogosławieństwom nauczyciela uzyskanym poprzez naukę i wdrażanie. Dlatego, będziemy odkrywać, zgłębiać, wpajać i praktykować ten temat, zaczynając od teraz.

To jest część naszej pracy domowej, a więc, jako dobrzy studenci mamy to bezwarunkowo zrobić. Zgodnie z czasem jest to niezbędne w celu naszego przekształcenia.

Pytania jakie nasuwają się w związku z tematem nieograniczonego braku zainteresowania:

1. Czy brak zainteresowania i wyrzeczenia jest tym samym?

2. Czy brak zainteresowania i niechęć to jest to samo?

3. Czy brak zainteresowania jest tym samym co niezależność (oddzielanie się)?

4. Czym jest brak zainteresowania?

5. W czym powinno się przejawiać posiadanie braku zainteresowania?

6. Dlaczego powinniśmy mieć nieograniczony brak zainteresowania?

Mamy nadzieję, że dzięki nowej serii uda się nam zgłębić te i inne kwestie. Om shanti

W następnym odcinku:

Co to znaczy „posiadać brak zainteresowania” ?

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 2
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 2

Co oznacza posiadanie braku zainteresowania?

Co się uznaje za trzy oblicza nieograniczonego braku zainteresowania?

Posiadanie braku zainteresowania =
= nie mieć żadnego przywiązania.

Ten, kto posiada nieograniczony brak zainteresowania jest:

• stale kochany przez Babę, a ta miłość sprawia, że dusza jest niezależna;
• kochany przez Babę i niezależny, a także, następnie wykonuje zadanie.

to zwane jest jako posiadanie nieograniczonego braku zainteresowania.

Jeśli nie jesteś kochany przez Babę, nie możesz stać się niezależny, ale jesteś pociągany przez przywiązanie.

Nie jest możliwe być kochanym przez

Babę a także kochać jakąś osobę albo rzecz.

W następnym odcinku:

Co to znaczy być niezależnym ?

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 3
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 3

Baba porównuje rzeczy, do który mamy przywiązanie do brzegów (podpórek).

Gdy bierzemy oparcie brzegu, wtedy łatwo jest się zakochać ale my mamy się stać tymi, którzy są wolni od brzegów, podpór ze wszystkich czterech stron, po to by mieć postawę nieograniczonego braku zainteresowania.

Bycie kochającym i bycie niezależnym to dwie równie ważne strony postawy nieograniczonego braku zainteresowania, jednak bycie niezależnym jest odrobinę trudniejsze.

Dlaczego?

W jaki sposób powinniśmy szybko stać się tymi, którzy są niezależni?

Posiadanie nieograniczonego braku zainteresowania to znaczy pozostawić brzegi z wszystkich czterech stron.

Dlaczego?

Ponieważ uczyniliście brzeg swoim oparciem.

Zgodnie z tym oparciem stajecie się kochającymi zgodnie z czasem.

W jaki sposób stawać się niezależnym?
• we właściwym czasie
• zgodnie ze shrimatem
• zgodnie ze wskazówkami dusz, które są instrumentalne
w ciągu jednej sekundy intelekt powinien stać się niezależny z bycia kochającym.

Odnośnie tego, nie stajecie się niezależni tak szybko, jak szybko stajecie się kochającymi. Jesteście mądrzy w stawaniu się kochającymi. Ale gdy stajecie się niezależni, myślicie o tym dwa razy, a także potrzebujecie odwagi.

Być niezależnym, oddzielić się oznacza opuścić brzeg.

Macie opuścić brzeg.

Opuścić brzeg oznacza posiadać postawę nieograniczonego braku zainteresowania.

Wyraz brzeg (shore), użyty w tłumaczeniu – oznacza też podporę.

W następnym odcinku:

Różnica pomiędzy ograniczonym a nieograniczonym brakiem zainteresowania >>

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 4
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 4

Kiedy i jakiego rodzaju braku zainteresowania doświadczają dusze całego świata?

Kiedy powstaje ograniczony brak zainteresowania?

Jaka jest korzyść dla nas z praktykowania TERAZ postawy nieograniczonego braku zainteresowania

W ciągu krótkiego czasu macie doświadczenia zarówno :
– tego co ekstremalne i
– tego co ostateczne
dusze w ignorancji ze wszystkich stron, będą miały postawę ograniczonego braku zainteresowania, a wy fortunne dusze będziecie doświadczać postawy nieograniczonego braku zainteresowania.

Do tej pory, ludzie świata nie mają braku zainteresowania.

Obecnie, gdy przeprowadzane są małe próby, oni wciąż zapadają w sen niedbałości, myśląc:
– to nadal będzie się wydarzać.

Ale, gdy pojawią się:
– sceny skrajności
– nadejdzie czas końca, postawa ograniczonego braku zainteresowania będzie stworzona automatycznie.

W związku z powstaniem ekstremalnego napięcia, uwaga każdego zostanie zwrócona w kierunku Ojca.

W tym czasie, w sercu każdego pojawi się głos, że:
– Stwórca wszystkich, Ojciec wszystkich jest jeden
– a intelekty automatycznie odwrócą się z wszystkich innych kierunków
– i zwrócą się w jednym kierunku.

W tym czasie, stan was, fortunnych dzieci posiadających postawę nieograniczonego braku zainteresowania będzie naturalny i stały, a linia fortuny na czole każdego będzie jasno widoczna.

[Uwaga: ograniczony brak zainteresowania jest tworzony automatycznie na końcu na siłę, innymi słowy – ich nauczycielem jest czas.]

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 5
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 5

Nieograniczony brak zainteresowania jest stałym brakiem zainteresowania.

Ograniczony brak zainteresowania jest czasowy.

Jeśli masz brak zainteresowania
• zgodny z czasem
• zgodnie z okolicznościami
wtedy czas bierze prawo do pierwszego numeru a wy bierzecie numer drugi, ponieważ jesteście inspirowani do posiadania braku zainteresowania z powodu okoliczności lub czasu.
Gdy okoliczności kończą się lub gdy czas przemija, wtedy twój brak zainteresowania także kończy się.

W następnym odcinku:

Co jest główną podstawą posiadania nieograniczonego lub ograniczonego braku zainteresowania ?

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 6
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 6

Podstawa posiadania braku zainteresowania lub ograniczonego braku zainteresowania, to świadomość ciała.
Dopóki nie pojawi się brak zainteresowania do świadomości ciała, tak długo czasowy brak zainteresowania nie będzie mógł stać się stałym.
Ile istnieje postaci świadomości ciała? Jednak, po tym, gdy poznaliście te różne postacie świadomości ciała, powinniście być w stanie zmienić je w świadomość duszy. Tak jak świadomość ciała stała się naturalna, w ten sam sposób, świadomość duszy powinna stać się naturalna.

W następnym odcinku:

Związek pomiędzy świadomością ciała a brakiem zainteresowania.

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 7
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 7

W jaki sposób świadomość ciała jest połączona z posiadaniem lub nieposiadaniem nieograniczonego braku zainteresowania? [Związki, przedmioty, posiadłości są związane ze świadomością ciała].
Odnośnie związków, mówicie o związkach ciała. Przede wszystkim jakiego słowa używacie ?
Ciało.

Nawet wtedy, gdy ono posiada związki, są to związki ciała; przedmioty i posiadłości należą do ciała. Dlatego mówi się, że główną podstawą jest świadomość ciała.
Gdy posiadacie świadomość ciała w jakiekolwiek postaci, nie będziecie mieć żadnego braku zainteresowania do starych sanskar ciała.

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 8
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 8

Posiadanie postawy nieograniczonego braku zainteresowania a subtelna postaci Maji.

W jaki sposób rozpoznać subtelną postać świadomości ciała i mieć wyrzeczenie?

Gdy Maja w kogoś wchodzi, w jakiej formie ona najpierw się pojawia?
Przede wszystkim, Maja sprowadza lenistwo w wielu różnych postaciach. Razem ze świadomością ciała, jej pierwszą postacią jest lenistwo. Wówczas stajesz się leniwy – w braniu shrimatu i leniwy w weryfikowaniu czegoś. Świadomość ciała wtedy powiększa się.
Niektórzy myślą, ok, jeśli nie teraz, zrobię to później, w jakimś innym czasie; po co się spieszyć?
Maja przychodzi w bardzo królewskiej postaci. Czy Maja sprawia, że dzięki jej królewskiej postaci posuwacie się w tył?
Macie utrzymywać swój dom, ale zapominacie o postawie braku zainteresowania żyjąc w rodzinie. Pamiętacie pół hasła a pozostawiacie drugą połowę. Lenistwo najpierw przychodzi w bardzo subtelnych myślach. Potem one przyjmuje większą postać. Jeśli w tym czasie usuniecie je, nie będziecie musieli stawiać czoła przeciwstawnym sytuacjom. Dlatego sprawdźcie teraz, poprzez w jaką postać Maja sprawia, że stajesz się leniwy w braniu możliwości dokonania dużego skoku, po to, by się stać tym, który czyni szybkie wysiłki.

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 9
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 9

Czyj przykład powinniśmy naśladować?
W jaki sposób powinniśmy mieć nieograniczony brak zainteresowania?
Mówi się “Naśladuj Ojca.
Z całą pewnością współdziałaj z każdym, bądź odnośnie każdego kochającym, patrz na cnoty każdego, ale naśladuj Ojca.
Widzieliście jaki stan miał na końcu Brahma Baba, stan bycia raj rishi.
Pomimo tego, że on był tak bardzo kochany przez dzieci, nawet widząc go przed sobą, widzieliście, ze on był oddzielony, niezależny, prawda? Widzieliście więc, stan nieograniczonego braku zainteresowania w formie praktycznej. Nawet wtedy, gdy pojawiło się cierpienie karmy, on był zwierzchnikiem organów zmysłów, raj rishi, i dawał innym doświadczenie stanu kompletnego. To dlatego mówi się o

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 10
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 11

Jakie jest proste znaczenie posiadanie właściwej postawy braku zainteresowania?

Znaczenie posiadania właściwej postawy braku zainteresowania jest to, że :
• nawet podczas wchodzenia w kontakty z duszami,
• nawet w czasie korzystania z udogodnień, urządzeń,
• w czasie otrzymania fortuny bycia kanclerzem w zdobyciu szansy służenia,
• gdy wchodzicie w kontakty z każdym,
powinniście być kochającymi w takim samym stopniu, w jakim jesteście niezależni. Powinna być w tym równowaga.

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 11
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 11

Wiemy, że powinniśmy być kochającymi w takim samym stopniu w jakim jesteśmy niezależni. Wiemy, że powinna być równowaga pomiędzy tymi dwoma stanami, ale co się dzieje zamiast tego?
Co się dzieje z tymi dwoma skalami?

Co oznacza bycie kochającymi?
Co jest konieczne w byciu kochającymi?

Czasami, wzrasta skala procentu bycia niezależnymi a czasami wzrasta skala bycia kochającymi.

Być kochającym oznacza – mieć poczucie bycia instrumentem i być pokornym.

Ale to, co się dzieje, gdy jesteśmy kochającymi, to zamiast stawania się instrumentami i tymi, którzy mają pokorę, stajemy się tymi, którzy mają świadomość „moje”.
„To jest moje zadanie”
„To jest moje miejsce.”
„Otrzymałem wszystkie te udogodnienia z godnie z moją fortuną”.
„Takim dużym wysiłkiem i w takim stopniu zgromadziłem wszystkie te udogodnienia i kupiłem to miejsce, usługę i towarzyszy usługi (studenci są także towarzyszami). Oni są moimi!. Czy wysiłek, który robię nie ma wartości?
• Sprawdźcie i uświadomcie sobie!

Czy istnieje różnica pomiędzy poczuciem bycia instrumentem a posiadaniem świadomości „moje”? Czy one są tym samym?

Czy jest różnica czy nie ma to znaczenia?

Świadomość „moje” rozrosła się do postaci królewskiej. BapDada słyszy bardzo dużo królewskiego języka i królewskich myśli świadomości „moje” w prowadzonych z Nim rozmowach od serca.
• Uświadomcie sobie:

Jesteście instrumentami; to co otrzymujecie; cokolwiek otrzymujecie.., pierwszą obietnicą każdego jest :
• gdziekolwiek nas posadzisz,
• cokolwiek dasz nam do jedzenia,
• bez względu na to, co mamy zrobić, – zrobimy tylko to.

Brak zainteresowania, wyrzeczenie – odnośnie świadomości „moje” jest nieograniczonym brakiem zainteresowania.

Merepan ke bhav ka vairagya hi behad ka vairagya hai

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 12
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 12

Dlaczego bliskość czasu nie jest obecnie ujawniana?
Brak zainteresowania w odniesieniu do świadomości „moje” jest nieograniczonym brakiem zainteresowania, jednak nowe rodzaje świadomości „moje” coraz bardziej pojawiają się.
Naye – naye prakar ke merepan aur emerge go rahe hain.
Obecnie, Maja kładzie cień nowych rodzajów świadomości “moje”.
To z tego powodu, bliskość czasu nie jest ujawniona.
Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania.

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 13
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 13

Jakie jest połączenie pomiędzy postawą nieograniczonego braku zainteresowania a przywiązaniem w służeniu? Duże i małe przywiązania tworzą przeszkody w posiadaniu postawy nieograniczonego braku zainteresowania.

BapDada sprawdził i zobaczył, że zamiast posiadania postawy nieograniczonego braku zainteresowania, w bardzo dużym stopniu nastąpił rozrost nowych rodzajów małych i dużych przywiązań. Ten rozrost posiada ukryte sedno. Te przywiązania wydają się być bardzo smaczne. Spróbowaliście tego jeden raz albo dwa razy, i ten smak pociąga was. Wykonujecie usługę, która jest dobra; ale sprawdzajcie także, czy posiadacie poczucie bycia instrumentem czy jest jakieś uczucie przywiązania.

Nie mówicie „moje, moje”, zamiast mówić „Baba, Baba”, prawda?

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 14
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 14

Stare cielesne sanskary tworza przeszkody w posiadaniu postawy nieograniczonego braku zainteresowania:
Co się dzieje jako wynik nieposiadania braku zainteresowania starymi cielesnymi sanskarami?
W jaki sposób sanskary przeszkadzają w utrzymywaniu postawy nieograniczonego braku zainteresowania.

Przede wszystkim, macie mieć wyrzeczenie w odniesieniu do starych sanskar ciała. Sansary sprowadzają wasze stany w dół. To z powodu sanskar, są przeszkody w usłudze i – w relacjach i połączeniach.
Baba zobaczył, że gdy nieposiadanie wyrzeczenia odnośnie starych sanskar ciała, nie możecie posiadać stałej postawy nieograniczonego braku zainteresowania.
Sanskary przyciągaja was do siebie na rózne sposoby.
Gdy jest najmniejsze pociągnięcie do czegoś, wtedy nie może być braku zainteresowania.
To jaha kisi bhi taraf akarshan hai, vaha vairagya nahi ho sakta.

Sprawdźcie:
Czy jestem wolny od (swoich) starych i bezużytecznych sanskar?
Bez względu na to, w jak dużym stopniu próbujecie – naprawdę spróbujcie mieć postawę braku zainteresowania – niektórzy lub może nawet większość z was posiada tak silne sanskary w zakresie niektórych spraw, że one pociągają was do siebie.
A więc, po pierwsze, odnośnie starych sanskar musi być wyrzeczenie.
To pahale purane sanskar se vairagya.

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 15
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 15

Tworzenie atmosfery nieograniczonego braku zainteresowania:
Maja a nieograniczony brak zainteresowania – jak te kwestie są połączone.
W jaki sposób Maja tworzy przeszkody w odnośnie posiadania postawy nieograniczonego braku zainteresowania i w jaki sposób pokonać je?

BapDada wciąż uśmiecha się widząc sposoby działania Maji. Maja jest tak sprytna! Ona sprawia, że należą do niej nawet dusze, które są wszechmocnymi autorytetami. Co więc, wy, chcecie teraz zrobić? Stwórzcie atmosferę postawy nieograniczonego braku zainteresowania, w taki sposób w jaki tworzycie atmosferę usługi; tworzycie programy. To nie powinna być tylko intelektualna postawa, ale także powinno być w waszych sercach.

Czujecie to swoimi intelektami, że to powinno być takie, że oni powinni to zrobić. Jednak, teraz jest potrzeba stworzenia tej fali w waszych sercach. Czy rozumiecie? Czy Pandawowie i Siaktis zrozumieli to jasno?
Czy, to jest tak, że teraz zrozumieliście to, ale później rezygnujecie I myślicie: W jaki sposób teraz to mogłoby być możliwe? Trudno jest to zrobić. Łatwo jest słuchać o tym, łatwo jest o tym mówić, ale trudno zrobić.
Nie powiecie więc teraz w taki sposób, że wszystko jest ok, prawda?

To zdanie jest być może niedokładnie przetłumaczone. Nie wiem teraz jak jak ok.
Ostatnie zdanie odcinka 15 brzmi w oryginale tak:

So, you would now not say these ways are all right, would you?

W następnym odcinku:
Dlaczego stare sanskary wyłaniają się nawet na przekór naszym świadomym życzeniom?

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 16
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 16

Często o tym wiemy, że stare sanskary mogą pociągać nas i tworzyć przeszkody w utrzymywaniu postawy nieograniczonego braku zainteresowania, jednak te sansary mogą pojawiać się pomimo naszej świadomej woli.

Dlaczego stare sansary wynurzają się wbrew naszym świadomym życzeniom. Czy w tym czasie jesteśmy tak samo pełni wiedzy jak Ojciec czy jesteśmy tylko pociągani przez wiedzę.
(knowledge-full and knowledge-pull)

Nie chcemy swych starych sanskar, jednak one wynurzają się ponieważ nie spaliliśmy ich postaci subtelnych. Pozostaje wciąż ich ślad; są ukryte, przeciwne naszej świadomej woli i co jakiś czas wynurzają się.
Mówimy wówczas tak: Nie chciałem tego, ale to się wydarzyło; co więc mogę zrobić? Wydarzyło się.

Chahate to nahi the, lakin kya kare, ho jata.

Kto tak mówi? – świadomość ciała czy świadomość duszy?

Nadal jest słabość w posiadaniu postawy nieograniczonego braku zainteresowania odnośnie starych sanskar. Skończyliśmy z nimi, ale nie skończyliśmy do tego stopnia, żeby nie pozostawał nawet ich ślad.Tam gdzie one są, tam też będzie ich potomstwo.

Najmniejszy ślad, zgodnie z czasem, przybiera postać potomstwa; ono powoduje, że znajdujemy się pod zewnętrznym wpływem.

Zamiast bycia pełnym wiedzy, stajemy się tymi, którzy są pociągani przez wiedzę, nie jesteśmy pełni wiedzy.

Gdyby ktokolwiek z nas został zapytany, odpowiemy:
„Tak, rozumiem, że to nie powinno się wydarzyć, że nie powinienem był tego zrobić, ale tak zdarza”.

Wtedy jesteśmy więc, tymi, którzy są pełni wiedzy czy jesteśmy tymi, którzy są wiedzą pociągani.
Ci, którzy są pełni wiedzy – nie mogą być pociągani przez żadne sansary, – żadne związki, -żadną własność.
Knowledge- pull arthat knowledge ko khinchnewale Jo knowledge-full hai usse koie bhi sanskar,sambandh, padarth war nahi kar sakta]
Wyjaśnienie odnośnie terminów:
(knowledge-full and knowledge-pull)
• ten, który jest pełny wiedzy.
• ten, który jest pociagany przez wiedzę.

Jeśli ten, kto jest pełny wiedzy jest pociagany przez to co jest zewnętrzne, pomimo posiadania wiedzy, wtedy on lub ona nie jest na naprawdę pełna wiedzy. Wtedy, taki ktoś jest tym, który jest pociągany, a więc może zostać nazwany jako ten, który jest pociągany przez wiedzę, nie jest więc tym, który jest pełny wiedzy.

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 17
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 17
Baba zamienił ciężką prace w miłość jako metodę tworzenia fortuny dzieci. W jakim stopniu uważamy siebie za fortunnych? Jaka jest nagroda za posiadanie nieograniczonego braku zainteresowania z powodu miłości, a co jest nagrodą za posiadanie nieograniczonego wyrzeczenia z przymusu? Jaki będzie wynik, jeśli nie zrobimy tego z miłości albo zrobimy tylko w niewielkim stopniu?
Jesteście fortunni w największym stopniu. Zostaliście wyzwoleni od różnych rodzajów ciężkich prac. Czas spowoduje, że ludzie świata będą gotowi we właściwym momencie; oni będą gotowi z przymusu. Baba przygotowuje dzieci przed czasem. I wy robicie to z powodu miłości do Baby. Jeśli nie robicie tego z powodu miłości do Baby, albo jeśli robicie tylko trochę, to co się stanie później?
Będziecie musieli zrobić to pod przymusem.
Niewątpliwie będziecie posiadać nieograniczony brak zainteresowania. Otrzymujecie natychmiastowy owoc miłości a owoc przyszłości także jest tworzony.
Przez co będą musieli przejść ci, którzy będą to robić pod przymusem?
Gra słów w języku angielskim (cross =przejść a także krzyż, skrzyżowanie itd.) „What will those who do it out of compulsion have to cross? To have to cross something out of compulsion is the same as having to be on a cross. “
Przejść przez coś z powodu przymusu jest tym samym co bycie na krzyżu.
(?) chyba nie chodzi o skrzyżowanie (:O)
Co wolicie? Czy zrobicie to z miłości?

Vartmaan samai tapasya dwara vritti ki ati avashyakta hai Bacho ko Baap samai ke pahale taiyar karte hai aur mohabat se karte Majburi se karna ka phal nahi milta Mohabat ka pratiyakshtphal bhavisya phal banta hai To kya pasand hai?
Wszyscy mamy mieć postawę nieograniczonego braku zainteresowania ale możemy dokonać wyboru, jakiego chcemy nauczyciela, Babę czy Czas.

Czy moim nauczycielem powinien być Baba czy może Czas powinien być moim nauczycielem?

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 18
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 18

Wszyscy mamy posiadać postawę nieograniczonego braku zainteresowania ale także możemy dokonać wyboru, jakiego chcemy nauczyciela, Babę czy Czas.

Czy moim nauczycielem powinien być Baba czy może Czas powinien być moim nauczycielem? Jaki szacunek dla samych siebie daje nam Baba po to, aby Czas nie był naszym nauczycielem. Jakie są ujemne strony uczynienia Czasu naszym nauczycielem.

Obecnie, zgodnie z czasem, każdy ma posiadać postawę nieograniczonego braku zainteresowania. Jednak, BapDada czuje, że czas nie powinien stać się nauczycielem dzieci. Odkąd Baba jest waszym Nauczycielem, stawanie się gotowym zgodnie z czasem oznacza, że czas staje się waszym nauczycielem; z tego powodu wasze stopnie ulegają zmniejszeniu. Nawet teraz, niektóre dzieci mówią: Czas nas nauczy; czas zmieni nas. Wszystkie dusze świata zmienią się zgodnie z czasem, ale wy dzieci nie musicie czekać na czas. Nie czyńcie czasu swoim nauczycielem. Jesteście panami nauczycielami świata Nauczyciela Świata; jesteście stwórcami; Czas jest stworzeniem. Dlatego, o dusze stwórcy, nie czyńcie stworzenia swoim nauczycielem!

W następnym odcinku:

Niech pojawią duchowe starania w celu osiągnięcia postawy nieograniczonego braku zainteresowania. W jaki sposób ma się pojawić postawa nieograniczonego braku zainteresowania?

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 19
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 19

Podczas wykonywania usługi, nieograniczony brak zainteresowania kończy się. Dlatego, w tym czasie, który wam dano, pozwólcie aby wynurzyła się postawa wyrzeczenia. Obudźcie w sobie tę postawę. W jaki sposób? Czy to ty stałeś się tym w poprzedniej kalpie, czy był to ktoś inny?

Teraz, więc, po prostu pozwól aby to, co jest zanurzone, wynurzyło się.

W taki sposób w jaki robicie praktyczne plany, co do usługi, a z tego powodu odnosicie sukces, w ten sam sposób, sprawcie, by wynurzyła się postawa nieograniczonego braku zainteresowania. Bez względu na to jak dużo udogodnień osiągneliście – i dzień po dniu będziecie otrzymywać ich więcej – nie zezwalajcie aby duchowe starania w celu posiadania nieograniczonego braku zainteresowania stały się zanurzone. Niech one się wynurzą!

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 20
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 20

Równowaga pomiędzy duchowymi staraniami a udogodnieniami w usłudze.
Konieczną rzeczą jest wynurzyć lub obudzić duchowy wysiłek w celu posiadania postawy nieograniczonego braku zainteresowania ale,
macie równoważyć ją z udogodnieniami w usłudze:
Dlaczego podczas wykonywania usługi kończy się wyrzeczenia?

Gdy jest posiągnięcie do usługi wtedy kończy się postawa wyrzeczenia, ponieważ otrzymujecie szczęście i potęgę dzięki usłudze, a także otrzymujecie natychmiastowy owoc.
Pomiędzy udogodnieniami (sadhan) a duchowymi staraniami (sadhna) powinna istnieć równowaga.
Z dalszym rozwojem, udogodnienia staną się wszymi sługami. Otrzymacie szacunek i uznanie, ale posiadając to wszystko, nie pozwólcie na zmniejszenie swojej postawy wyrzeczenia.
Sprawdźcie, czy u siebie doświadczacie atmosfery postawy nieograniczonego braku zainteresowania, czy jesteście zajęci służeniem?
W taki sam sposób w jaki ludzie świata są w stanie zobaczyć wpływ usługi, oni również powinni być w stanie zobaczyć postawę nieograniczonego braku zainteresowania.

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 23
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 23

Postawa nieograniczonego braku zainteresowania a stan bezcielesności
Co jest podstawę doświadczania stanu bezcielesnego w ciągu jednej sekundy?

Gdy chcesz stać się bezcielesny w ciągu jednej sekundy, podstawą tego jest postawa nieograniczonego braku zainteresowania.
W przeciwnym razie, bez względu na to jak bardzo będziesz próbować, nie będziesz mógł stać się tym.
Będziesz chwytany w walczenie.
Brak zainteresowania, jest jak grunt, ziemia, która jest pełna godności, cokolwiek zasiejesz, natychmiast pojawi się owoc.

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 24
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 24

Mędrcy posiadali postawę nieograniczonego braku zainteresowania.
Nieograniczone wyrzeczenie, jest to stan ponad atrakcjami, poza pociągnięciami i wpływami.
W jaki sposób Raj Rishis używali wszystkiego (instrumentów i stworzenia) ?

Być niezależnym, oddzielonym oznacza wciąż na nowo przechodzenia poza pociągnięcia, atrakcje.
To jest zwane jako stan poza wpływem, nie bycie pod wpływem ograniczonej atrakcji.
To oznacza, że dusza, która jest ponad wpływami, używa wszystkiego (instrumentów i stworzenia) ale bez bycia pod jakimkolwiek niewłaściwym wpływem.
Ci, którzy mają taki nieograniczony brak zainteresowania są znani jako rishis, mędrcami, tymi, którzy są rozsądni.

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresow # 25
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 25

Dla raj rishis stan nieograniczonego braku zainteresowania jest ważnym duchowym wysiłkiem.
To dzięki takim duchowych staraniom można osiągnąć stan bycia poza pociągnięciami i poza wpływami.
Bycie pod wpływem lub atrakcja jest słabością. Podobnie jak przez każda słabość, to też więc są drzwi dla Maji.
Dlaczego nie powinniśmy ignorować żadnej słabości,nawet małej?
O jaką uwagę musimy się troszczyć, by nie być pozostawionym z tyłu?
Co oznacza pozostanie z tyłu?
Nie myśl, że może tylko jedna lub dwie słabości pozostają – wszystko inne jest pod kontrolą, lub że, tylko jedna subtelna potęga lub organ zmysłu jest poza kontrolą.
Gdy istnieje nawet tylko jedna słabość, to ta słabość jest bramą, drzwiami przez które wchodzi Maja.
Czy to jest to mała brama czy duża, to nadal jest brama, prawda?
Gdy więc brama dla Maji, pozostaje otwarta, to w jaki sposób staniecie się pogromcami Maji i zwycięzcami świata? Jaki będzie wynik tego, że z jednej strony będziecie przywoływać królestwo, piękny świat jednej religii, a z drugiej strony będziecie zapraszać słabość? Co będzie rezultatem takiego działania?
Pozostaniecie z tyłu w zmieszaniu (w zażenowaniu). Dlatego więc nie myślcie, że to jest mała rzecz. Myśleć, w ten sposób, że: „Pozostało dużo czasu, jeszcze to zrobimy, inni maja dużo do zrobienia, ja mam tylko jedną rzecz” – oznacza, że widząc innych, pozostajesz z tyłu.

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 26
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 26
Jaka jest metoda na to by łatwo posiadać postawę nieograniczonego braku zainteresowania w tym starym świecie?
Gdzie żyją ci, którzy posiadają postawę nieograniczonego braku zainteresowania?
Gdy pamiętacie Madhuban, to pamiętacie jakie inne specjalności tego miejsca?

Baba daje ci bardzo łatwą metodę, yukti: jeśli chcesz mieć postawę nieograniczonego braku zainteresowania, uważaj siebie za stalego mieszkańca Madhubanu, a Madhuban niwasi.
Ale, nie wolno ci widzieć samego Madhubanu. Madhuban jest zawsze pokazywany z Madhusudanem (Kriszną)
Gdy więc pamietasz Madhuban, pamiętaj też, -BapDadę, -boską rodzinę, -wyrzeczenie, -tapasję, -usługę.

Madhuban yaad ane se -Bapdada -daivi parivar -tyag -tapaysa -aur seva bhi yaad aa jat
Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 27
BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 27

Jaka inna dobra metoda w naturalny sposób powoduje, że twoje serce ma nieograniczone wyrzeczenie?

Gdy jesteś zajęty nieograniczona usługą automatycznie będziesz mieć postawę nieograniczonego braku zainteresowania. Możesz stale służyć przekazując subtelne potęgi.
Bez względu na to czy ktoś ma na to czas czy dobre zdrowie; można to wykonywać w łatwy sposób. Możecie zajmować się tego rodzaju usługą w dzień i w nocy.

Brahma Baba pozostawał obudzony, przytomny, w nocy i wykonywał nieograniczoną usługę dawania subtelnej siły.

Wykonywanie nieograniczonej usługi sprawi, więc, że twoje serce w sposób naturalnie nabędzie nieograniczonego wyrzeczenia.

Bycie zajętym nieograniczoną usługą to najłatwiejsza metoda, ponieważ gdy przekazujesz subtelna siłę nieograniczoności, ci którzy są blisko automatycznie otrzymają tą potęgę.

Dzięki dawaniu przez ciebie tej subtelnej siły, atmosfera będzie tworzona automatycznie.

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 28

BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 28

W jaki sposób brak zainteresowania pomaga wyrzeczeniu?
Które dzieci, w łatwy sposób są w stanie wyrzec się wszystkiego?

Dzieci które wewnętrznie posiadają wyrzeczenie, w łatwy sposób są w stanie wyrzec się wszystkiego.
Macie się wyrzec wszystkiego włączając w to wasze ciała.
Ojciec przyszedł przynosząc niebo w swoich rękach a więc joga waszych intelektów powinna być odsunięta od tego starego świata.

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 29

BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 29

Posiadanie postawy nieograniczonego braku zainteresowania pozostawia znak bycia dojrzałymi oraz posiadania poważnej natury ale to nie jest niezbędne dla dusz pełnych wiedzy .
Dla dusz pełnych wiedzy tak nie jest ponieważ razem z dojrzałością i poważną naturą zanurzona jest natura bycia zabawiającym.
U dusz, które nie posiadają wiedzy to może przejawiać się posiadaniem tylko poważnej natury.

Jaką wartość posiada ten, kto ma prawdziwą i poważną naturę?
W jaki sposób dusze które nie posiadają wiedzy odczuwają poważną naturę?
Czy dusze które mają wiedzę powinny postrzegać poważną naturę w taki sam sposób?
Czy dzięki posiadaniu postawy nieograniczonego braku zainteresowania, będziecie po prostu tylko dojrzali i poważni?

Nie, w rzeczywistości, prawdziwa dojrzałość i poważna natura
ma w sobie zawartą naturę bycia zabawnym.
[Vastavik gambheerta ramneekta me samaie huie hai]

Być może, gdy ci, którzy nie mają wiedzy, posiadają naturę bycia poważnymi, są jednak tak poważni, że nie ma nawet śladu ani nazwy bycia zabawiającymi.

Jednak dokładna wartość bycia dojrzałym i poważnym jest dopełniana przez cnotę bycia zabawiającym.

[Lakin, Yatharat gambheerta ka gun ramneekta ke gun sampan hai]

Utrzymuj postawę nieograniczonego braku zainteresowania # 30

BEHAD VAIRAYJA VRITTI ME RAHO # 30

Uważanie Ojca za cały swój świat jest inną metodą na posiadanie postawy nieograniczonego braku zainteresowania.

Co robią ci, którzy uważają Ojca za cały swój świat?
Co się dzieje się wtedy gdy patrzycie na świat „w Ojcu”?
Jakie rzeczy obejmuje ten świat? Jakimi są rzeczy zawarte w tym świecie
W jaki sposób widzicie innych, gdy uważacie Ojca za swój świat?

Oni odeszli od tego starego świata. Tylko gdy uważasz Ojca za cały swój świat, możesz stać się tym który posiada postawę nieograniczonego braku zainteresowania. Jeśli Ojciec jest całym twym światem, wtedy będziesz doświadczać, że nie ma niczego innego. Automatycznie będziesz mieć wyrzeczenie.
Jeśli Ojciec jest twoim światem, wtedy będziesz przebywać w tym świecie, nie będziesz iść do innego świata, a więc odsuniesz się od tego starego świata.

Świat składa się z ludzi i wygód.

Czy uczyniliście, więc Ojca swym światem czy istnieje dla was inny świat?
Czy macie inne relacje i bogactwa?

Bogactwo Baby jest waszym bogactwem.

Gdy posiadasz taką świadomość, automatycznie masz postawę nieograniczonego braku zainteresowania.

Widząc innych, nie będziesz ich widzieć; oni nie będą widoczni.

Koniec

Top