Myśl na dziś / Thought for today

Możesz stworzyć to, co jesteś w stanie sobie wyobrazić. Jeśli mogę wyobrazić sobie siebie jako spokojnego, kochającego, spełnionego i zadowolonego duchowo, to mogę również takim się stać. Tak naprawdę, jeśli wyobrażam sobie, że będę takim w przyszłości, to dlaczego nie mogę stać się takim teraz? Dzisiaj, wyobrażę sobie to, co dla mnie najlepsze i wprowadzę to do chwili, która właśnie trwa.

What you can imagine, you can create. If I can imagine myself being peaceful, being love-full, being full and content spiritually then I can create it. In fact, if I can imagine it in the future, why can’t I be it in this moment? Today let me imagine the best for myself and bring it into the present moment.

Top