Patience and Determination Combined

When you start a new project or a new task,

start with patience as well as determination. 

 

Why? 

 

Because determination combined with patience brings success.

 

Determination won't let anything get in the way. 

 

Determination keeps you moving forward until you get there. 

 

Determination makes the impossible, possible. 

 

And when you don't see immediate results, patience will help you wait. 

 

You won't get restless, because patience is not in a hurry. 

You won't quit because patience understands that things will happen, just at the right time.

innerspace.org.uk

 

Determination is the strength that will enable you to pass the barrier of useless thoughts in order to create positive thoughts and to be successful in whatever you wish. It comes from within and its partner is patience. Patience teaches you not to push but rather to wait and appreciate the game of life instead, knowing that nothing remains the same, and everything will change at some point.

Zdecydowanie jest siłą, która umożliwia ci przejście przez przeszkody bezużytecznych myśli, aby stworzyć pozytywne myśli i odnosić sukces wtedy, kiedy chcesz. Zdecydowanie przychodzi z wewnątrz, a jej partnerem jest cierpliwość.  Cierpliwość nie uczy wywierania nacisku, ale raczej umiejętności czekania i doceniania gry życia oraz wiedzy, że nic nie jest takie samo, ale wszystko w pewnym momencie się zmieni.   

 

Patience is a reflection of the peaceful mind. My peaceful mind is able to cope with all situations without becoming disturbed and agitated. It calmly accepts the resolution of circumstances and, with this patience acquires the power to deal with all situations.

Patience teaches you not to push, but rather to wait and appreciate the game of life, knowing that nothing remains the same and everything will change at some point. 

 
Cierpliwość jest odbiciem spokojnego umysłu. Mój spokojny umysł jest w stanie radzić sobie z sytuacjami bez stawania zaniepokojonym i wzburzonym. Spokojnie przyjmuje rozwiązanie sytuacji, z cierpliwością zdobywam potęgę radzenia sobie z wszystkimi sytuacjami. 

Cierpliwość nie uczy cię naciskania ale raczej oczekiwania i doceniania gry życia oraz poznania, że nic nie pozostaje niezmiennie takie samo i uczy tego, że w pewnym momencie zmieni się wszystko.

 

Sweetness is the taste of all virtues. Patience is the fortress of all virtues. Cheerfulness is the evidence of all virtues.

Słodycz jest smakiem wszystkich cnót. Cierpliwość jest twiedzą wszystkich cnót. Radość jest dowodem wszystkich cnót

 

Top