One thought

Wszechświat, w całej historii stworzenia, nie zobaczy już więcej nikogo takiego jak ty. Wspaniałe jest wiedzieć, że każda dusza jest wyjątkowa. To proste zrozumienie pomaga mi patrzeć na ludzi w moim życiu, doceniając jednocześnie kalejdoskop wyjątkowych właściwości, będących nieodłączną częścią ludzkości. Dzisiaj będę czerpać radość z dostrzegania wyjątkowości.

The universe is not going to see someone like you again in the entire history of creation. It is wonderful to know that each soul is unique. This simple understanding can help me look out at the people in my life with deep appreciation for the kaleidoscope of unique qualities inherent in humanity. Today let me take joy in spotting uniqueness.

Top