the only thing I can control is the way I choose to respond

RESPONSE-ABILITY IS OUR ABILITY TO RESPOND TO THE WORLD

To think, say, do, or feel – are all our responses. However, we don't always consciously choose our responses, we react instead, and then we blame others or circumstances for our reaction. Blaming is a way to transfer all responsibility onto another. To live in freedom, we need to take full responssibility for our response abilities.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Życie jest polem czynów i każdy z nas podlega prawu czynu: Co zasiejesz, to zbierzesz. Odpowiedzialność wymaga posiadania wewnętrznego systemu wartości, który gwarantuje skuteczność i prawość w realizowaniu zadań. Dojrzała osoba wie, kiedy swą odpowiedzialność przekazać innej, właściwej osobie. Ludzie odpowiedzialni współpracują ze sobą. Ta zasada odnosi się do wszystkich działań, szczególnie gdy dotyczą one życia innych. Ludzie odpowiedzialni działają w oparciu o dwie zasady: 1. wszyscy uczestnicy mają do zaoferowania coś cennego, 2. większe korzyści odnosi się ze współpracy niż ze współzawodnictwa. Ludzie odpowiedzialni nie wpadają w pułapkę poczucia niższości lub wyższości, rozumieją, że pozytywny rezultat działania nie może zależeć od jednej osoby, jednej grupy czy nawet jednego narodu.

 Which one of Five Main Values is Mother of Responsibility: 

more

 

Top