Przebudzenie / Awakening

Mimo, że wydaje ci się, że obudziłeś się dzisiaj rano, jest bardzo prawdopodobne, że wciąż śpisz. Nie chodzi o sen nocą, w którym jesteś nieświadomy, ale o sen, który nachodzi nas wszystkich, w różnym wymiarze, w ciągu dnia. Konieczny jest czas i praktyka samo-świadomości, żeby „obudzić się” z iluzji i przekonań, nazbieranych podczas podróży życiowej; tego wszystkiego, co sprawia, że podczas dnia, jesteśmy mniej świadomi, niż moglibyśmy być. Dzisiaj sprawdzę czy jestem obudzony, czy nie.

Although you believe you woke up this morning it is highly likely that you are still asleep. Not from the kind of sleep that keeps you unconscious during the night, but the kind of sleep that has overcome us all, to some extent or other, during our waking hours. It takes time and the practice of self awareness to ‘wake up’ from the illusions and beliefs, accumulated on life’s journey, that keep us less conscious, less aware, during our waking hours, than we could be. Today let me check to see if I am awake or not.

more: one thought..

Top