Question..

Jest jedno pytanie, które rzuca wyzwanie samym podstawom naszego życia oraz temu, jak żyjemy. „Czy jesteś fizyczną istotą, która ma przypadkowe duchowe doświadczenia, czy też jesteś duchową istotą, która ma częste fizyczne doświadczenia?” W najprostszy sposób można powiedzieć, że ani nie żyjemy życiem materialnym, ani duchowym. Czy te dwa mogą być pomieszane? No cóż, zależy to od tego, co uważamy za duchowe, ponieważ „duchowość” nie oznacza religijności i ma mało do czynienia ze spirityzmem. Wielu uważa, że są zarówno „materialni”, jak i „duchowi”, w tym samym czasie. Czy jestem istotą fizyczną, czy duchową?

There is a question which challenges the very basis of our life and how we live. “Are you a physical being having the occasional spiritual experience or are you a spiritual being having a frequent physical experience?” In the simplest of terms we either live a material life or a spiritual life. Can the two be mixed? Well it depends on what we mean by spiritual, as ‘spirituality’ is not religious and it has little to do with spiritualism! Many believe they can be ‘material’ and ‘spiritual’ at the same time. Am I a physical being or a spiritual being?


one thought for today

sunday’s class 14.07.2013

Top