Time is your creation, Czas jest twoim stworzeniem

Czas jest twoim stworzeniem, a ty jesteś jego stworzycielem. Czas jest względną koncepcją, stworzeniem ludzkiego wyobrażenia. Jednakże czas włada moim życiem. Jeśli będę pamiętać, że jestem stworzycielem czasu, mogę spowolnić i zauważę, że czas zwalnia razem ze mną. Zamiast biec, mogę poprzez życie iść z wdziękiem, wiedząc, że będzie tyle czasu, ile sam stworzę. Dzisiaj będę panem czasu.

Time is your creation and you are its creator. Time is a relative concept, a creation of human perception. However it rules my life. When I remember that I am the creator of time, I can begin to slow down and notice time slowing down with me. Rather than running I can walk through life gracefully knowing there will be as much time as I make. Today let me be a master of time.

Top