Hałas / Noise

Hałas na świecie przechodzi w hałas umysłu.


W świecie na zewnątrz, hałas zwiększa się z dnia na dzień.

Jeśli jestem zbyt zajęty przekształcaniem hałasu świata w myśli, tracę kontakt ze swoim sercem i swoją mądrością. Moje serce cierpliwie czeka, żeby podzielić się ze mną mądrością i innymi pięknymi rzeczami, jednakże nie może się ono przebić przez panujący hałas. Dzisiaj stworzę wewnętrzną ciszę i wsłucham się w swoje serce.

 

 

Noise in the world becomes noise in the mind. Noise in the external world is growing day by day.

 

When I am too busy converting the noise of the world into thoughts I lose touch with my own heart and my own wisdom. My heart is patiently waiting to speak to me about wise and beautiful things but it cannot get through the noise. Today let me create silence inside and listen to my own heart.

Top