Nothing's a gift / Nic darowane


Nothing’s a gift

Nothing’s a gift, it’s all on loan.

I’m drowning in debts up to my ears.

I’ll have to pay for myself

with my self,

give up my life for my life.

Here’s how it’s arranged:

The heart can be repossessed,

the liver, too,

and each single finger and toe.

Too late to tear up the terms,

my debts will be repaid,

and I’ll be fleeced,

or, more precisely, flayed.

I move about the planet

in a crush of other debtors.

some are saddled with the burden

of paying off their wings.

Others must, willy-nilly,

account for every leaf.

Every tissue in us lies

on the debit side.

Not a tenacle or tendril

is for keeps.

The inventory, infinitely detailed,

implies we’ll be left

not just empty-handed

but handless too.

I can’t remember

where, when, and why

I let someone open

this account in my name.

We call the protest against this

the soul.

And it’s the only item

not included on the list.

Translated by Stanislaw Baranczak and Clare Cavanagh

 

Nic darowane, wszystko pożyczone.

Tonę w długach po uszy.

Będę zmuszona sobą zapłacić za siebie,

za życie oddać życie.

Tak to już urządzone,

że serce do zwrotu

i wątroba do zwrotu

i każdy palec z osobna.

Za późno na zerwanie warunków umowy.

Długi będą ściągnięte ze mnie wraz ze skórą.

Chodzę po świecie

w tłumie innych dłużników.

Na jednych ciąży przymus

spłaty skrzydeł.

Drudzy chcąc nie chcąc

rozliczą się z liści.

Po stronie Winien

wszelka tkanka w nas.

Żadnej rzęski, szypułki

do zachowania na zawsze.

Spis jest dokładny

i na to wygląda,

że mamy zostać z niczym.

Nie mogę sobie przypomnieć

gdzie, kiedy i po co

pozwoliłam otworzyć sobie ten rachunek.

Protest przeciw niemu

nazywamy duszą.

I to jest to jedyne,

czego nie ma w spisie.

Wislawa Szymborska
Wiersze wybrane

Top