Thought for today: My picture, Mój portret

Become an artist
Become an artist and paint your own picture of who you want to be. When I create a picture of who I want to be, I begin to destroy the old. By investing in creation, weaknesses that do not belong there will fade away. Today let me focus on creation.

Stań się artystą
Stań się artystą i namaluj swój portret, takiego jakim chciałbyś być. Gdy tworzę obraz siebie, jakim pragnę być, zaczynam niszczyć stary. Inwestując w tworzenie, słabości, które do tego nie pasują, rozmywają się. Dzisiaj skupię się na tworzeniu.

EasyMeditation

Top