Wizja siebie Vision of the self

Wizja jest jedną z tajemnic osobistego przekształcenia. My wszyscy jesteśmy artystami, nasz umysł jest areną tworzenia, a wizja jest tym, co stale tworzymy. Jaka jest wizja mnie dzisiaj – cierpliwy, zrelaksowany, pozytywny i lekki, czy raczej spięty i negatywny? Wszystko zaczyna się od wizji. Gdy to zobaczę, taki się stanę. Dzisiaj stworzę wizję najlepszego siebie.

Vision is one of the secrets of personal transformation. We are all artists, our mind is the arena of creation and vision is what we are constantly creating. What is my vision of myself today – patient, relaxed, positive and light or tense and negative? It all begins with vision. When I see it I will be it. Today let me envision my best self.

Top