amritology link

41-Day Bhatti – 09.12.2014 – 18.01.2015

Love-filled greetings. We are recollecting what BapDada said on November 30, 2014: “At least all of you celebrate a meeting at amrit vela, do you not? Everywhere you definitely adopt the method of amrit vela and are trying very well. You give importance to amrit vela, but, in the future too, to those who only have amrit vela sometimes, you have to move forward in that because amrit vela is the beginning of the day – so you definitely have to stay in remembrance at that time. It has an impact upon the whole day.”

amritology (english)

 

30.11.2014,  BapDada:
„Przynajmniej wszyscy świętujecie spotkanie w amrit veli, prawda? Z pewnością wszędzie stosujecie metodę, jaką jest amrit vela i próbujecie to robić bardzo dobrze. Nadajecie znaczenie amrit veli, ale w przyszłości także ci, którzy mają amrit velę tylko czasami, muszą w tym zrobić postęp, ponieważ amrit vela jest początkiem dnia, a więc w tym czasie musicie koniecznie pozostawać w pamiętaniu. To ma wpływ na cały dzień.”

amritologia (polish)

Top