Newness / nowość

Newness begins in the mind. With a thought I can rearrange my entire view of the world. When my view is re-arranged, my feelings change and my vision of others becomes soft, positive and open. Today let me create newness in my thoughts.

Nowość zaczyna się w umyśle. Jedną myślą mogę przearanżować całe swoje spojrzenie na świat. Gdy moje spojrzenie jest przekształcone, zmieniają się moje uczucia, a sposób w jaki postrzegam innych staje się bardziej miękki, pozytywny i otwarty. Dzisiaj stworzę nowość w swoich myślach.

Top