May you experience easiness …

 

May you experience easiness to learn truth that makes world new and happiness with knowledge you have

The One who is bodiless came to the earth. When there is a lot of sorrow in the world, He comes a s a Savior and Protector, to make the world new. He is the Truth; He explains the real meaning of who I am, who He is and what the drama of life is about. Today let me stay with Him and enjoy the true company of God, the Father of All Souls

 

n.

 

Ten, który jest bezcielesny, przyszedł na ziemię. Gdy na świecie panuje wiele cierpienia, On przychodzi jako Zbawiciel i Opiekun, po to , żeby uczynić świat nowym. On jest Prawdą; wyjaśnia prawdziwe znaczenie kim ja jestem, kim On jest i na czym polega sztuka życia. Dzisiaj będę przebywać z Nim i cieszyć się prawdziwym towarzystwem Boga, Ojca Wszystkich Dusz.

 

father_of_all_souls

Brahma Baba last class

Top