Easter wishes / Wesołych świąt WIELKANOCNYCH

Let this Easter be the release of the soul out of its tomb of ignorance, worry, fear, anger, hoplessness.
Let us be conscious daily to choose kinder words, cleaner thoughts and generous actions.
Let us Remeber the light inside ourselves with a confident heart
Let us Remeber our eternal Friend through a connction full of love
Let our tenderness toards Mother Nature be part of our daily concern
Let us wish the self and others a return to the eternal best in ourselves

Niech w tą Wielkanoc nastąpi uwolnienie duszy z jej grobu niewiedzy, niepokoju, strachu, złości i beznadziejności
Niech codziennie będziemy wybierać słowa życzliwości, czyste myśli i działania, w których jest szczodrość
Niech będzie pamiętanie z serca, o świetle, które każdy z nas ma wewnątrz siebie
Niech nić pełnego miłości pamiętania, będzie połączona z naszym wiecznym Przyjacielem
Niech czułość do Matki Natury będzie częścią naszej codziennej uwagi
Pozwólmy życzyć sobie i innym powrotu do tego, co jest w nas wiecznie najlepsze

życzenia

Spiritual meaning of Easter – by Br. Anthony Strano

Songs hindi / piosenki w hindi:

 

Top