Stwórz dla siebie okres ochronny

Stwórz dla siebie okres ochronny, stały lub ruchomy czas każdego dnia. Tak jak codziennie otrzymujesz i odczytujesz dużo wiadomości i sygnałów, tak samo, codziennie, w swoim okresie ochronnym, w swoim czasie dla siebie, odczytuj wiadomości i sygnały jakie otrzymujesz od siebie. Nie kasuj tych wiadomości przed przeczytaniem.

Przez cały dzień możesz mieć różne kontakty i spotkania, ale w swoim codziennym okresie ochronnym miej kontakt ze sobą. Wtedy będziesz otrzymywać wiadomości pełne miłości.

Niech stanie się to memoriałem poświęcenia czegoś małego i otrzymania w zwrocie za to, bardzo dużo.

Top