KARUNA ODPOWIEDZIĄ NA KORONAWIRUSA

Karuna pochodzi z sanskrytu – słowa „kara” – i oznacza „robić”. Karuna jest stanem współczucia, które jest wspólnym doświadczeniem ludzkim. Karuna to czyny współczucia, których celem jest ulżenie innym w cierpieniu. Karuna jest głównym elementem ścieżki jogina, otwierającym oko oświeconej mądrości, by dostrzec harmonię, połączenie i współzależność pomiędzy wszystkimi żywymi istotami a ich naturalnym otoczeniem we wszechświecie.

Karuna jest najwyższym poziomem współczucia i składa się z sześciu podstawowych duchowych wartości, które są głęboko w duszy. Te wartości są przekazywane przez żywe istoty poprzez duchowy wymiar świadomości, postawy, wizji i czynów. Te wartości żyją w duszy jako wibrujące częstotliwości, a ich ekspresja tworzy żywy system interakcji z innymi; łączą nas w doświadczaniu życia. Karuna jest jak satelita, które emituje częstotliwości miłości, uprzejmości, miłosierdzia, wybaczania, nie przemocy i szczodrości.

Koronawirus jest globalnym, zdrowotnym i społecznym kryzysem, który wymaga kolektywnego wysiłku ze strony ludzkich istot do właściwego, w oparciu o informacje, skutecznego działania, by chronić siebie i innych. Wirus jest toksyczną komórką, która przemieszcza się pomiędzy ludźmi głównie drogą aerozolową od zakażonego, a także dotykając powierzchni, na których jest materiał patogenu, a następnie dotykając swoich ust, nosa lub oczu. Aby radzić sobie z nagłym wybuchem epidemii, wprowadzono drastyczne obostrzenia, wynikiem czego ludzi ponoszą wielkie emocjonalne i psychologiczne konsekwencje takie jak stres i niepokój, niepewność i zmartwienia, zamieszanie i lek oraz przesadne reagowanie. Ponieważ nie istnieje lek na infekcję koronawirusem, ludzie kierują swoją uwagę ku duchowości, by poszukiwać siły, oparcia i sygnałów. Karuna to kolektywny duchowy eksperyment, by pomóc otworzyć nasze serca i dusze na wznioślejszą odpowiedź wymagającą odporności i elastyczności.

Miłość ze współczuciem

Miłość ze współczuciem to troska i zainteresowanie drugą osobą. Nie jest egoistyczna w swoich celach, bazuje na szacunku i poważaniu drugiej osoby. Jej intencja jest czysta. Ludzie, którzy kochają ze współczuciem, czy to swoją rodzinę, społeczność, czy ogólnie ludzkość, mają takie uczucia stale, a ich relacje z innymi to bezinteresowna usługa.

Społeczne dystansowanie – Nie martw się

Przestrzegając zalecenia społecznego dystansowania – zachowywania 2 m odstępu pomiędzy osobami, zachęca nas do praktyki duchowej zasady – bycia zdystansowanym i kochającym. Fundamentem ludzkiego życia jest miłość. Miłość zbliża do siebie dusze. Będąc zdystansowanym daje nam szansę, by w pełni być obecnym. Społeczne dystansowanie się jest szansą, by dzielić się duchową miłością. Przez swoje oczy wysyłaj wibracje wzniosłych myśli i czystych uczuć. To się nazywa driśti – dzielenie się miłością świadomości duszy. Złóż ręce i oddaj honor boskości drugiej osobie. To się nazywa namaste. Swoim uśmiechem witaj się z drugą osobą pozdrowieniem spokoju om shanti.

Uprzejmość ze współczuciem

Uprzejmość ze współczuciem bierze się z posiadania współczucia dla siebie samego – czyń innym to, co chciałbyś, by oni tobie czynili. Jest umiejętnością bycia łagodnym wobec siebie i przechodzenia ponad samocenianie. Gdy wzmocnimy w sobie tę wewnętrzną umiejętność, by prawdziwie zobaczyć siebie, wówczas możemy zobaczyć i poczuć to, co dzieje się wokół nas. Wtedy traktujemy innych tak jakbyśmy chcieli, by oni nas traktowali. Uprzejmość ze współczuciem wnosi stabilność i satysfakcję w związkach. Daje odwagę i siłę, by spostrzegać każdą myśl, słowo i czyny jako szansę na bycie uprzejmym w wielkim i małych sprawach.

Czystość jest ważna – nie stawaj się sfrustrowany

W czasach gdy mamy do czynienia z ochronnymi reakcjami, duchowa zaleta czystości daje klarowność, co czynić, by być bezpiecznym. Za każdym razem gdy myję ręce albo przecieram jakieś powierzchnie, jestem uprzejma i chronię innych. Czysty i przejrzysty intelekt rozróżnia pomiędzy wyborem a przymusem. Wybierz uprzejmość!

Miłosierdzie ze współczuciem

Miłosierdzie ze współczuciem motywuje dobroczynność – wyjście z własnego komfortu, by pomóc drugiemu. Gdy pomaga się innym pojawia się uczucie wdzięczności. Jest duchową cechą zrozumienia tego, co najważniejsze w ekspansji i mądrością w zalewie informacji.

Bądź poinformowany – nie reaguj nadmiernie

Posiadanie wiedzy w jakimś temacie to posiadanie miłosierdzia dla siebie, rodziny i społeczności. Gdy ma się wiedzę, łatwo jest stosować się do wskazówek ze zrozumieniem. Miłosierdzie to bycie w tym, co esencjonalne i unikanie nadmiernego słuchania, mówienia i reagowania na informacje, które wszędzie są dostępne w nadmiarze. Nie myśl cały czas o wielu różnych opiniach. Miłosierdzie dla siebie to nietrzymanie szczegółowej ekspansji w swoim umyśle i sercu. Zanurz bezużyteczność zmartwień i bądź w stanie czystych uczuć nadziei. Miłosierdzie twojego własnego serca umożliwia ci posiadanie braku zainteresowania różnymi poglądami i opiniami, który mogą wywoływać u ciebie niepotrzebne reakcje.

Wybaczanie z miłosierdziem

Wybaczanie z miłosierdziem jest świadomością, która generuje chęć pozostawienia winy i obwiniania, które powodują zaburzenia i niepokój w duszy. Mądrością jest wybaczyć sobie czyny wykonane w ignorancji i ponownie mieć poczucie godności jako wynik czynów świadomych i odpowiedzialnych.

Sprawdzaj objawy – nie obwiniaj

Gdy miliony ludzi na świecie stają twarzą w twarz z faktem, że mogli się zarazić śmiertelnym wirusem, wiemy, że zmagają się z kolektywnym wyrównaniem czegoś, do czego przyczynili się w taki czy inny sposób. Zazwyczaj reakcją jest myślenie o sytuacji, obwinianie i oskarżanie. W tym konkretnym wyrównaniu wydaje się, że karma pozwala zwierzętom na swoją karmiczną zemstę. Czas kolektywnego wyrównania jest także czasem na pogodzenie się i wybaczenie. Jest to czas, by poważnie podejść do naszego stylu życia i by zmienić naszą świadomość, postawę i czyny szczególnie wobec zwierząt, roślin i Planety Ziemi. Wybaczenie jest osadzone głęboko w uświadomieniu przyczyn, objawów i konsekwencji. Wybaczanie uwalnia nas.

Nieprzemoc ze współczuciem

Nieprzemoc ze współczuciem to odwołanie się do sprawiedliwości, a nie lęku. Ludzkie serce potrafi stworzyć kompletny substytut dla przemocy. Najgłębszą naturą serca jest ufać temu, co prawdziwe i rzeczywiste. Korzenie tego substytutu rosną z odwagi, a nie zamieszania. Prawdziwa nieprzemoc jest możliwa tylko z niezafałszowaną nieulękliwością.

W czasach niepewności nie wpadaj w zamieszanie

Niektórzy ludzie zachowują się w sposób gwałtowny gdy ich zachowanie kierowane jest lękiem. Panika uruchamia wykluczenie i dyskryminację, co powoduje gniew, urazę i uprzedzenia. Dla jeszcze innych ludzi nieprzemoc ze współczuciem najlepiej wyrażana jest w czasach niepewności. W takim czasie tacy ludzie spontanicznie działają z serca, łącząc się w społecznościach jako jedna ludzka rodzina.

Szczodrość ze współczuciem

Szczodrość ze współczuciem to życie z serca, a nie z poziomu ego. Jako ludzka rodzina musimy zaakceptować, że w życiu jest wiele wyzwań. W obliczu wyzwań musimy wznosić się z pokorą, spokojem i odwagą. Szczodrość ze współczuciem wzywa nas do otworzenia naszych serc na naszych ludzi i naszą planetę. Szczodrość ze współczuciem nie pozwala nam spostrzegać świata oczami chciwości. Nie pozwala nam stać się małymi, wąsko myślącymi, samotnymi, gorzkimi i odpychającymi. Szczodrość ze współczuciem to życie z miejsca w nas, które jest autentyczne i pełne. Otwiera nasze oczy, byśmy zobaczyli życie takie, jakim jest (na nowo – normalnie), zamiast jakie powinno być (z uprzedzeniami). Szczodrość ze współczuciem budzi dobro w duszy i pomaga nam kultywować więzi serdeczne i żyć czystym i bezinteresownym życiem.

Lockdown – zamknięcie miast – wystarczy dla każdego – nie panikujmy

Gdy miasta są zamykane i ograniczana jest swoboda przemieszczania się społeczeństwo wpada w panikę. Ludzie zaczynają kupować i magazynować duże ilości jedzenia i inne konieczne artykuły. Sklepy czasami nie nadążają z popytem klientów. Nastawienie u ludzi jest „przetrwają najbardziej sprawni”. Szczodrość z miłosierdziem można zastosować przypominając sobie prostą zasadę, „mniej to więcej”, wystarczy dla każdego, ale nie wystarczy dla chciwości każdego. A dzielenie się to dawanie. Praktyka szczodrości z miłosierdziem w czasach kryzysu wzmacnia poczucie przynależenie do społeczności i buduje poczucie jedności. To przesuwa nasze skupienie z dala od egoizmu na poczucie bycia razem w tej trudnej sytuacji.

Kończąc, mam myśl i głęboką nadzieję, że ludzka rodzina się podniesie i otworzy swoje serca okazując wzniosłą reakcję, z ludzkiego doświadczenia koronawirusa na duchowa odpowiedź Karuny. Jak to by wyglądało?

Karuna jest jak duchowy schemat, subtelny system wibracji. Połączona skoncentrowana siła Karuny – miłość, uprzejmość, miłosierdzie, wybaczanie, nieprzemoc i szczodrość – jest w podświadomości każdej duszy. Kolektywna siła Karuny może przekształcić toksyczne wibracje obecne w dzisiejszym stanie naszego świata.

Pomyśl o Karunie jak o duchowej satelicie na orbicie ponad grawitacją wszechświata i o duszach jako żywych modemach, które są strategicznie rozsiane po świecie. Karuna musi być zasilana z „Wyższego Źródła”, by przekształcić materię.

Dusze są duchowymi istotami i gdy łączą się ze Źródłem duchowej potęgi – Najwyższą Istotą – kolektywna Karuna dusz natychmiast może rozejść się na cały świat. Na tym polega praktyka radża jogi. W ten sposób ma się dostęp do śakti – duchowej potęgi przekształcenia od Najwyższego Źródła, by zapalić duchową potęgę Karuny w duszy. Jest to metoda na oczyszczenie pól energii fizycznej materii.

Mohini Panjabi
Regionalny Przedstawiciel Brahma Kumaris – Ameryka Północna, Południowa, Centralna i Karaiby
Marzec 2020

Top