Deepak Chopra about Brahma Kumaris – Metamorphsis – PL

 

 

Rozmawiając o zbiorowej zmianie mającej miejsce na świecie powiedział, że obecna straszna sytuacja na świecie stanowi okazję do zmiany. "Jednym z najlepszych przykładów zbiorowej zmiany w biologii to proces zwany metamorfozą. To przykład gąsienicy stającej się motylem. Te dwa organizmy różnią się całkowicie. Gąsienica jest jak robak; motyl jest bardzo magiczną żywą istotą, piękną kolorową, która fruwa. To, co się wydarza: w jakimś etapie swojego rozwoju gąsienica staje się bardzo zachłanna, zaczyna konsumować więcej niż potrzebuje. Gdy spożycie przekracza jej metaboliczne potrzeby, ciało zaczyna umierać i staje się (przezroczyste, płynne). Ale w obrębie korpusu gąsienicy jest kilka komórek, które dosłownie śnią (marzą) o nowej rzeczywistości.

Te komórki drgają z inną częstotliwością świadomości. Gdy ciało gąsienicy rozpoznaje te obdarzone wyobraźnią komórki (kreatywne), atakuje je. Ponieważ kreatywne komórki drgają z inną częstotliwością, pozostają odporne. Po jakimś czasie one się poddają i kreatywne komórki zaczyna zbierać się w małe grupki. Wtedy wydarza się jeszcze coś innego – grupki kreatywnych komórek zaczynają łączyć się z sobą. Wtedy, gdy ilość połączeń kreatywnych komórek osiąga krytyczny poziom, wydarza się coś magicznego. Gen, kod genetyczny, który znajdował się w stanie uśpienia w gąsienicy budzi się, i staje się informacją dla skrzydeł, informacją dla nowego serca, informacją dla czółek, informacją dla nóg, informacją dla nowej podstawowej przemiany materii – metabolizm fruwających istot różni się od metabolizmu robaka. Komórki Kreatywne zaczynają wykorzystywać wymierającą materię gąsienicy jak odżywczą zupę; staje się ona pożywką dla kreatywnej komórki, która używa jej by rosnąć i łączyć się. W niedługim czasie pojawia się motyl w swoim locie do wolności".

Doktor Chopra podkreślił rolę BKs jako takich kreatywnych komórek na całym świecie i powiedział, że kolejny krok to łączenie tych komórek. Ponadto wspomniał, że kreatywne komórki procesu metamorfozy z gąsienicy w motyla zostały znalezione 300 milionach lat temu, które to Bóg umieścił w ludzkim sercu, i dlatego, w ludzkim sercu jest tęsknota za nową rzeczywistością.

 

 

 

 

Top