powers from God

 

subtle powers of the soul, are not occult powers, but the ones that are to receive from God according to His promise for the purpose of worthywhile using with elevated directions 

 

 

focus, power of concentration – detachment, realization

power of being ready, alertness coolness and choice

power of tolerance: freedom, free from dependance, acceptance

power to adjust – understanding, flexibility

 

 

 

 

power of recognition – honesty, peace

making good decision, power to judge – clarity, wisdom

power to face up – courage, faith

power of co-operation – humility, help

 

potęga skupienia – niezależność, uświadomienie

potęga gotowości – opanowanie, wybory

potęga tolerancji – dystansowanie się, akceptacja

potęga przystosowania – zrozumienie, elastyczność

 

potęga rozróżniania – uczciwość, spokój

osądzanie, potęga podejmowania decyzji – przejrzystość, mądrość

potęga stawiania czoła – odwaga, wiara

potęga współdziałania – pokora, pomaganie

 

related:

spiritual powers

power to transform
touching power & catching power
ruling power

Top