18.02.2013

18-02-13  WOW FEB

18-02-13 SD ENG

Jeśli to miała by być moja ostatnia chwila, jaką chciałbym mieć ostatnią myśl? Kiedy pomyślę o swojej ostatniej myśli, nadaję perspektywę mojej obecnej chwili w życiu. Pomoaga mi to pamiętać co jest naprawdę ważne, zamiast grzęznąć w szczegółach codziennego życia. Świętować to, co ma największe znaczenie, oznacza być w świadomości wszystkiego tego, co nadaje jakość mojemu życiu. Dzisiaj pomyślę o swojej ostatniej myśli i wykorzystam ją do stworzenia perspektywy w swoim życiu.

If this was my last moment what would I want my last thought to be? When I consider my last thought it gives perspective to my life in this moment. This helps me remember what is most important to me rather than getting caught up in life’s details. To celebrate what is most meaningful is to be in the awareness of everything that holds quality in my life. Today let me remember my final thought and use it to give perspective to life.

more:  One thought for today

Top