Season's Homework 2013

 

Season’s Homework 2013

 • Show such wonder that even it is disturbance in the whole world, you become instrument for the whole worrld
 • Whatever happens let body suffer its karmic account but mind schould remain like carefree imperior.
 • This year brings power of contentment specially to work.
 • The hope of Brahma Baba-my each and every child becomes Complete same as Me.
 • Let go waste thoughs from mind and give message to everyone
 • Remember today’s special work to deliver happines.
 • BapDada wisches each one Good Morning and Good Night, realise it. Practice becoming bodiless for 2min, 1 min, 5 min, in the whole day, again and again because crucial time is about to come and you will succeed only if you have controling power.
 • Whatever happens, make it sure I have to change.

Praca domowa 2013

 1. Pokaż takie cuda, że nawet kiedy jest niepokój na całym świecie, ty jesteś instrumentem odpowiedzialnym za stabilność.
 2. Cokolwiek się wydarza pozwól by ciało cierpiało z powodu kont karmicznych ale umysł powinien pozostawać w stanie takim jaki ma beztroski cesarz.
 3. Ten rok przyniesie potęgę zadowolenia, szczególnie w pracy.
 4. Pozbądź się bezużytecznych myśli z umysłu i przekazuj każdemu posłannictwo.
 5. Nadzieją Brahmy Baby jest to aby każde dziecko stało się Kompletne jak Ja.
 6. Pamiętaj o dzisiejszej specjalnej pracy aby dostarczać szczęście.
 7. BapDada życzy każdemu Dzień dobry i Dobranoc. Miej świadomość teg. Praktykuj stawanie się bezcielesnym na 2min, 1 min, 5 min w ciągu całego dnia, wciąż i wciąż na nowo, ponieważ delikatne czasy nadchodzą. Staniesz się zwycięski tylko wtedy gdy będziesz miał potęgę kontrolowania.
 8. Cokolwiek się wydarza ja na pewno się zmienię
Top