Dobre uczucia / Good feelings

Uśmiech otwiera serca, a jedno spojrzenie dokonuje cudów. Dobre uczucia dla innych są jak balsam, który leczy rany i naprawia przyjaźń oraz związki. Dobre uczucia tworzone są w umyśle, przenoszone przez moją postawę i odzwierciedlane w moich oczach oraz uśmiechu. Dzisiaj ofiaruję leczenie poprzez dobre uczucia.

Smiling opens the heart and a glance can make miracles happen. Good feelings for others are like ointments that heal wounds and re-establish friendships and relationships. Good feelings are generated in the mind, are transmitted through my attitude and are reflected in my eyes and smile. Today let me offer healing through good feelings.

Top