Power of words

Siła słów

Gdy w twoich słowach jest miłość i dyscyplina, wówczas będą one miały w sobie siłę. Gdy jestem zdyscyplinowany i mówię tylko wtedy, gdy jest potrzeb oraz gdy mówię łagodnie i słodko, wtedy każde słowo będzie niosło ze sobą siłę. Dzisiaj, niech moje słowa będą napełnione miłością i dyscyplnią.

When you have love and discipline in your words they will carry power in them. When I am disciplined and speak only when I need to speak, softly and sweetly, then each word will carry power. Today let my words be filled with love and discipline.

Top