song with blessing / vardan

Vardan Lutane Wale Satgyan Sunane Wale / O Bestower Of Boons (mp3)

 

Bądź lubiany przez Tego, który Zadowala Serca i zdobądź pierwsze miejsce na podstawie posiadania prawdziwego i czystego serca

Ojciec, Ten, który Zadowala Serca, lubi tylko was, dzieci, tych z prawdziwymi sercami. Nawet, jeżeli nie posiadacie światowych intelektów, gdy macie prawdziwe i czyste serca, możecie zdobyć pierwsze miejsce, ponieważ Ojciec daje wam tak wielkie mózgi, dzięki, którym znacie Stwórcę i możecie także poznać wiedzę o początku, środku i końcu stworzenia. Wasze miejsce jest tworzone na podstawie prawdziwego i czystego serca, a nie na podstawie usługi. Wpływ usługi wykonanej prawdziwym sercem dociera do serca. Ci, którzy służą swoimi głowami zdobywają sławę, a ci, którzy służą swoimi sercami, zdobywają błogosławieństwa.

May you be liked by the Comforter of Hearts and claim number one on the basis of your having a true and clean heart

The Father, the Comforter of Hearts, only likes you children with true hearts. Even if you do not have worldly intellects, when you have true and clean hearts, you can claim number one because the Father gives you such big brains through which you know the Creator and you can thereby also know the knowledge of the beginning, the middle and the end of the creation. Your number is created on the basis of a true and clean heart, not on the basis of service. The impact of service done with a true heart reaches the heart. Those who serve with their heads earn a name whereas those who serve with their hearts earn blessings.

May you be an elevated server who becomes a bestower filled with knowledge and has pure and positive thoughts for all souls

The main basis for being one who has pure and positive thoughts for others is positive thinking. Those who engage themselves in wasteful thinking or thinking of others cannot become those with pure and positive thoughts for others. Jewels of pure and positive thoughts for others always have their treasure stores of powerful, pure and positive thoughts full.

Because of being full, they can have pure and positive thoughts for others. To have pure and positive thoughts for the original self means to be filled with all jewels of knowledge.

Only the bestowers who are filled with knowledge serve everyone while walking and moving around and become elevated servers.

Listen  Blessing 15th Feb. 2014

Top