Interesująca rozmowa o prawach, zasadach i zjawiskach duchowości

1. Pytanie: Dzień dobry. Po ostatniej naszej rozmowie pojawiło się kilkanaście pytań i chciałbym doprecyzować te wątki. Niektóre kwestie są dla mnie mgliste a niektóre zaciekawiły mnie.

Witam, cieszę się, że poszukujesz odpowiedzi. Chętnie odpowiem. Podsyłasz mi tyle pytań, że na część będę odpowiadał osobiście a przy części pozwolę sobie podsyłać fragmenty lekcji czy rozważań duchowych w których są precyzyjne odpowiedzi na zadane pytania a które wyrażają moje poglądy lub aktualne wyobrażenia. Rozmawiamy często o rzeczach, których nie widać. Na maile z kolejnymi pytaniami odpowiem.

2. Pytanie : Dziękuję bardzo. Możesz przybliżyć istotę pamiętania? Co to jest pamiętanie? Jak się zabrać do pamiętania?

Żeby dobrze/celnie zaadresować myśli jest potrzebna wiedza o imieniu, formie Boga, o miejscu w którym przebywa, a także o czasie.

Niezależnie od tego jak dla Ciebie nazywa się twój Bóg, czy jest to Pan Bóg, Lord, Gaspod’ Bogh, Allach ,Sziwa i in. to jest to ta sama Istota. Bóg ma wiele imion i tytułów. Dla nas tutaj, w Polsce jest to : Pan Bóg, Bóg.

Co do formy to Bóg jest Żywą Istotą, jest Wiecznie Czystą, Bezcielesną Duszą, ma formę punktu światła. Czysta, Bezcielesna Dusza, Prawda, Nasienie Ludzkiego Świata, Dobroczyńca Świata.

Co do miejsca to mieszka w Najwyższej Siedzibie,w rejonie spokoju, w bezcielesnym świecie. Z tego względu jest to daleko od świata materialnego, ale jednocześnie blisko.

Wyobraźmy sobie naczynie, do którego wrzucamy kamienie dosypujemy piasek, który uzupełnia pustą przestrzeń a potem wlewamy wodę, która wypełni każde puste miejsce. Możemy roboczo założyć, że w taki sam sposób przenikają się światy fizyczny, subtelny i bezcielesny, więc z takiego punktu widzenia Bóg wcale nie jest tak daleko.

W kwestii czasu o właśnie teraz jest taki czas, że znajdujemy się u zbiegu dwóch duchowych epok, więc to jest ten najwłaściwszy czas dla każdego. To jest zbieżny wiek. Epoki, duchowe wieki wyjaśnię przy kolejnych pytaniach.

Najlepszym czasem do medytacji jest wczesny ranek, wtedy jest najczystsza atmosfera i medytacja jest najskuteczniejsza. Nasze myśli mają większą moc docierającą.

Pamiętajmy więc Pana Boga, Punkt Światła, Żywą Istotę, Dobroczyńcę Świata, mieszkającego w Najwyższej Siedzibie

Co do istoty pamiętania to jest to koncentracja na Bogu, na Wybranym, na nieustannym dążeniu aby się do niego wznieść. Jak najczęściej, nieprzerwanie.

Cokolwiek robisz myśli nie odstępują Ideału, wszystko czynię w imię tego Ideału i stale odczuwam w sercu miłość i Jego obecność.

Pamiętanie to ustawiczne dążeniem serca i trwaniem przed wybraną Postacią, a dążenie to dokonuje się w myślach i uczuciach, każdego dnia. Dążysz do bycia Towarzyszem Boga.

Są to duchowe rozmowy, ciche chwalenie Boga, opowiadanie mu o swoim życiu, problemach o tym co byś chciał zmienić na dobre, ulepszyć w swoim duchowym życiu. Nie w materialnym, nie mówimy o materialnych korzyściach w tej chwili.

Relacje mają być partnerskie, rodzinne, jak Ojca i syna.

Bóg jest naszym Ojcem, chce żebyśmy go kochali szaloną miłością. Nie potrzebujecie do tego żadnych pośredników, symboli, budynków. Niech to będzie nawet wizualizacja świecącego punktu nad naszą głową. Przywołuj ten obraz, uświadom sobie, że ślesz te myśli do Boga i zacznij swój monolog. To też nie jest tak, że sygnały są od razu. Pracuj i eksperymentuj.

Pamiętanie ma być jak ogień, muszę stać się ucieleśnieniem pamiętania.

Mam powrócić do domu. Mam pomoc Ojca. Na pewno otrzymuję pomoc, ale muszę także czynić własny wysiłek. Cokolwiek widzę, nie istnieje. Teraz mam powrócić do domu. Z praktyki wiem, że z czasem, kiedy przebywam w pamiętaniu powiększa się szczęście. Nie ma lepszego pokarmu niż szczęście. Teraz macie powrócić do domu. Macie pójść do swojego słodkiego domu. Macie zapomnieć ten stary świat. To jest nazywane pielgrzymką pamiętania.

Pamiętanie i przestrzeganie kodeksu zachowania to jest klucz. Tak naprawdę nie potrzebujecie żadnego klucza, ale to jest metoda.

3. Pytanie: Trzeba połączyć myśli, o to chodzi w pamiętaniu?

Trzeba połączyć intelekty jeśli chcemy być precyzyjni. Umysł tworzy myśli a intelekt je ocenia. Ale połączenie następuje za pomocą celnych, właściwych myśli skierowanych celnie do Ojca. Ślecie energię myśli, o której opowiem poniżej.

4. Pytanie: Właściwych?

Nie błagamy, nie prosimy, nie recytujemy, nie składamy próśb. To są zwyczaje ścieżki czczenia a my odnajdujemy Ojca na ścieżce wiedzy, wracamy do domu, zapominamy świat materialny. W tym sensie musimy odłożyć na bok różnego rodzaju klepanie formułek ze ścieżki czczenia.

5. Pytanie : A kodeks zachowania, możesz przybliżyć?

Powrót do moralności, pielęgnowanie cnót. Odsunięcie, odrzucenie od siebie wszystkiego co negatywne.

Regularne właściwe ćwiczenia fizyczne rozwijają mięśnie, a regularne właściwe ćwiczenia mentalne rozwiną właściwości, których brakuje charakterowi danego człowieka.

Kto pragnie zreformować życie musi zreformować siebie. Wszystko bierze swój początek w myśli. Człowiek rozsądny powinien pielęgnować myśl gdyż jest to potężne narzędzie, za które jest odpowiedzialny.

Obowiązkiem każdego jest rozwinięcie potęgi swojej myśli i czynienie dobra. Panując nad myślami, nad czynami, wykorzeniając złe właściwości szybko wzniesiecie się ponad poziom i zajaśniejecie jako ten, który pracuje dla dobra.

Czytelnik musi próbować, ruszyć w drogę. Przecież nigdzie nie wychodzicie i nie idziecie fizycznie. Siedzicie w domu, kuchni czy na ławce a to dzieje się w naszych głowach i sercach.

Osobiście uważam, że potrzebne jest trochę dłuższe tłumaczenie. Proszę próbować, ale jeśli będzie potrzebny kontakt to piszcie na redakcyjnego maila., który będzie – jak rozumiem – przekazany?

6. Pytanie: Tak, jasne. pytania: droga.bramina@o2.pl

Ale wiesz, ludzie zazwyczaj boją się wplątać w jakieś problemy , boją się próbować, boją się zaufać.

Tutaj mogę dać porady ogólne, żeby stosować je w życiu przy ocenie każdej ścieżki duchowej, nauczycieli, kapłanów itd…

Jednym z praw duchowego świata, które jest zupełnie inne od prawa w materialnym świecie jest zasada dotycząca dawania pieniędzy, jałmużny, rzeczy, środków itd.

W fizycznym świecie jest tak, że im więcej rozdajecie tym bardziej stajecie się biedni, a w duchowym świecie jest odwrotnie. Im więcej rozdajesz to stajesz się bogatszy.

Dlatego jedno z kryteriów oceny powinno być takie, że jeżeli duchowny, prosi o wsparcie na cokolwiek to można go od razu skreślić. Taki nauczyciel łamie prawa duchowości celowo lub może ich nie znać, co też go dyskwalifikuje.

Dziecko Boga jest dzieckiem Dawcy czyli również dawcą, ma obowiązek rozdawać skarby wiedzy a nie sprzedawać/wymieniać.

Bóg jest Dawcą i jego dzieci są dawcami, więc wszystko musi być za darmo.

Kolejnym kryterium powinno być doświadczanie. Modlitwa, pamiętanie właściwe i prawidłowo zaadresowane powoduje otrzymywanie sygnałów, doświadczeń. Nie ma doświadczania tzn, że trzeba poprawić pamiętanie, przestrzegać kodeks zachowania, żeby stać się godnym lub po prostu otrzymałem złe instrukcje.

7. Pytanie: Coś jeszcze potrzeba?

Heh, muszę coś jeszcze dodać? Dobroć, oprócz dobroci potrzebna jest jeszcze siła i mądrość. Jeśli chce być dostrzeżony przez hierarchię musi wyrzec się myśli o zysku, przyjemnościach, zaszczytach, gotów do poświeceń, wysiłków…

8. Pytanie: Myśl ? Energia myśli?

Tak jak to określiłem, należy zachować czystość myśli i uczuć a co za tym idzie słów, czynów, związków i relacji. To ma być nowy rodzaj myślenia.

Ze wszystkich wielkich energii najpotężniejszą jest myśl. Ma ona moc zarówno niszczącą jak i twórczą. Ludzie posługują się tą siłą nie znając i nie rozumiejąc następstw myślenia dla siebie samych jak i dla świata.

Dlatego wymogiem stawianym przez Ojca jest rozumienie znaczenia myśli. Za myśli ponosimy odpowiedzialność jak za czyny. Myśl jest początkiem, każdy akt twórczy w niej rodzi się. Posiadamy zdolność niszczenia i tworzenia za pomocą myśli. Dlatego ważna jest umiejętność posługiwania się tą siłą dla dobra a nie dla celów egoistycznych.

Od kierunku myśli wybranego przez intelekt zależy twój los. Może on podążać ku rozwojowi albo wpaść w otchłań. Niezdyscyplinowany umysł jest niebezpiecznym współpracownikiem. Większość ludzi uważa, że nie ma skutków myśli. Skoro ich nie widzi, nie widzi związku myśli ze skutkiem to czy to znaczy, że ich nie ma?

Moc myśli jest najpotężniejsza, prędkość myśli jest największa. Jej moc polega na tym, że wprawia w ruch i pobudza energie, które przyjmują bodźce myślowe. W tym znaczeniu nasz umysł tworzy dobra lub zło.

Porównać go można do kwiatu, który napełnia przestrzeń duchową wonią jeśli wysyła dobro, lub do odchodów w oborze jeśli wysyła chciwość, pożądanie, gniew, przywiązanie, egoizm, zawiść, zdradę i inne negatywności.

Zazwyczaj człowiek wysyła wstęgę słabych, mglistych i mętnych myśli w, których może nie ma wielkiej nienawiści i zła, ale są śmiecie codzienności składające się z małych zawiści, osądzania, krytyki, niesnasek, sporów, waśni, niechęci, niskich pragnień, pobudek, dążeń.

Sądzimy, że myśli jest mała i nigdzie nie może dotrzeć. Jednak potencjał myśli jest ogromny i nie istnieje dla niej ani przestrzeń ani czas.

Myśl może zaciemnić lub oczyścić przestrzeń.

Myśl rodzi działanie. Mało istotna myśl stwarza znikome działanie. Działanie myśli jest tym bardziej potężne im więcej energii włożymy w nią. Myśl należy postrzegać jako działanie. Jako istota stanu duchowego ludzkiej istoty myśl nie może być unicestwiona, ale można jej się przeciwstawić.

Zwykłe, słabe, mgliste i nie wyraźne myśli też mają moc działania i mogą być szkodliwe.

We wszechświecie obowiązuje prawo przyciągania się podobnych zjawisk. Miliony podobnych myśli łączą się zgodnie ze swą treścią, wzmacniają się nawzajem tworząc źródła siły w których nie ma twórczego impulsu a energia ta nie działa konstruktywnie.

Negatywne myśli słane z naszego umysłu nie przeobrażą się w coś dla nas pozytywnego. W tym znaczeniu – oceniając – świat ludzki powinien już spłonąć od gniewu, pożądań, pragnień, egoizmu, chciwości.

Kolejne prawo rządzące myślą ludzką jest takie, że im myśl bardziej wzniosła tym jest silniejsza. W tym sensie swoimi pozytywnymi myślami można paraliżować zgubne działanie negatywnych myśli i ukierunkować je.

Ukształtowane przez negatywną ludzką myśl i zbiorniki energii wypełniają wolę jego stwórcy i stają się jego niewolnikami do pewnego momentu, ale ostatecznie opanowują go, ujarzmiają i trzymają w niewoli dopóki przy pomocy pozytywnych myśli zerwie te powiązania a z czasem zniszczy je.

Myśli lub uczucia skierowane do określonej osoby zmierzają wprost do niej i nawiązują kontakt ze światem myśli tej osoby. Można przesłać pozytywny przekaz, który przyniesie korzyści.

Można też przesłać myśli przepełnione złem. A jeżeli adresat nie odpowie złymi myślami, nie okaże złości , negatywności, to nastąpi odbicie i wielokrotnie zwiększona siła przekazu trafi na powrót do nadawcy i destrukcyjnie uderzy w niego. Dlatego gniewne myśli, przekleństwa są niebezpieczne dla nadawcy.

Ciemne myśli które nas nawiedzają w trakcie odprężenia, bierności, wypoczynku to nie jest atak złych mocy, to wynik naszych myśli, naszych wcześniejszych pragnień.

Naszymi negatywnymi myślami możemy wzmocnić negatywne myśli innych.

Czytając te kolejne akapity trzeba pojąć naszą odpowiedzialność wobec świata. Człowiek wznoszący się swoimi myślami wyświadcza dobrodziejstwo. Rozkwit dobrych myśli to płomienny kwiat ducha.

Oddziaływanie ludzkich myśli nagromadzonych w jednym miejscu stwarza charakterystyczną dla tego miejsca atmosferę. Może ona zmienić charakter człowieka przebywającego przez dłuższy czas w takim miejscu. Atmosferę można poczuć w miejscach duchowych wysiłków, ale też na cmentarzach. centrach handlowych, rozrywkowych i innych.

Źródłem ewolucji jest myśl, królem myśli jest człowiek, a więc on jest królem swojej ewolucji.

Człowiek ma świadomość, że odpowiada za czyny i za słowa, ale w rzeczywistości jest to odpowiedzialność za myśl bo i słowo i czyn są wyrazem myśli. Trzeba zdać sobie sprawę ze znaczenia swoich myśli i przejąc za nie odpowiedzialność. Trzeba zacząć myśleć świadomie i oczyścić umysł z negatywnych myśli.

Myśli się, że opanowanie swojego umysłu to lata wysiłków, jednak myśl może obalać mury. Ponieważ umysł jest stale zajęty więc jest jasne, iż materiału do myślenia trzeba mu dostarczyć. Kierunek jest oczywisty – Wiedza.

Dlatego wdrażanie wiedzy duchowej, przełożenie jej na praktyczne życie, pamiętanie Ojca, każde rozszerzenie świadomości, poznanie Ojca, przejście bram jest współpracą z ewolucją.

Moc pamiętania Ojca wszystko zmieni. Myśl jest największą energią i jej siła twórcza sięga bardzo daleko. Nie chcecie zmienić swojego życia i przyszłości?

9. Pytanie: Mówiłeś, że nie widzisz szatana, że widzisz przejawy działalności szatana . On istnieje?

Istnieje. Istnieją złe duchy, występki, zbiorniki energii, energie które go tworzą. Najsilniejsze to żądza, gniew, chciwość, egoizm i przywiązanie, ale też lenistwo i garstka innych.

Wszyscy je znamy a niektórzy nawet bardzo je kochają, służą im, wychwalają, lubią przebywać w ich towarzystwie i nie chcą się z nimi rozstawać. Powiem nawet że, każdy z nas doskonale je i go zna.

Nasze relacje z Bogiem są takie jak Ojca i dziecka, szatan traktuje na jak swoich niewolników, przejął nad nami kontrolę.

Kiedy dziecko wyrzeka się go to szatan dziwi się i jest zazdrosny. Pyta się o niego, upomina, dziwi się, że jakieś dziecko chce żyć w czystości.

Pyta: – gdzie jest mój niewolnik? Chce, żeby dziecko zawróciło.

Ci którzy zmierzają do Boga odbierają to jako ataki, muszą się boksować z nim. Tzn nie ma mowy o przemocy, to dzieje się w głowie. Jego ataki to myśli przychodzące, przekierowujące nasze pamiętanie. Dostajesz cios i już myślisz o występku. Wiadomo, że na początku to jest trudne i frustrujące, ale z czasem – tak samo jak to jest z ćwiczeniami fizycznymi – zaczynasz zwyciężać.

Pamiętaj, że pamiętasz Ojca czyli masz pomoc Boga.

Szatan chce, żebyśmy powrócili do służenia jemu, do dostarczania mu energii, lubi jak pogrążamy się w występkach.

Szatan nie daje cierpienia, szatan wskazuje nam drogę do cierpienia. Tak samo jak Bóg nie daje szczęścia – Bóg wskazuje drogę do szczęścia.

My wybieramy w którą stronę pójdziemy. Wszystko zależy od czystości.

Szatan oszukuje nas tak, że wydaje nam się, że to droga do szczęścia i nasze problemy będą rozwiązane. W rzeczywistości wpadamy w sidła, we wnyki, w niewolę, przejmuje kontrolę nad nami i w rezultacie stajemy się coraz bardziej nieszczęśliwi.

Szatan nie zna litości, stara się odsunąć nas od Ojca i to on czyni z nas czcicieli. Jest wszechobecny, w przeciwieństwie do Boga.

Czyni z nas barbarzyńców. Ok, ja też oglądam fajne filmy pokazujące klawe życie barbarzyńców, ale to są filmy. A w realnym życiu to co robimy innym – robimy sobie.

Bóg jest wszechmocny, szatan teraz też jest wszechmocny. Jednak energia Boga, miłość i cnoty działają paląco i niszcząco na występki. Z tego punktu widzenia – w kontekście togo co mówiłem o zasadach dotyczących energii myśli – to szatan to papierowy tygrys.

W obecnej sytuacji sami , bez pomocy Ojca nie damy rady wyzwolić się spod wpływu szatana. Dlatego Bóg daje nam pamiętanie i kodeks zachowania.

To jest wojna. Ale jest to wojna bez przemocy, a nawet podwójnie bez przemocy. Bez przemocy wobec siebie i wobec innych. Można przyłączyć się do armii Boga lub pozostać w szeregach armii szatana.

Najgorsze co nam może zrobić to wejście pod wpływ myśli zła. Ale przecież wielu z nas jest już pod wpływem.

10. Pytanie: To czego od nas Bóg chce?

Bóg jest Wielkim Dawcą. Nie można mu nic dać.

Ale teraz, Bóg chciałby, żebyśmy stawali się czyści. To przyśpieszy ewolucję, którą szatan stara się zatrzymać.

Kiedyś była taka lekcja wytworzona jeszcze za życia Głównego Mistrza, w której przekazał kilka zdań, które Bóg chciał przekazać wyznawcom innych religii:

Uważaj się za duszę i pamiętaj Ojca, a twoje grzechy będą usunięte. Waszym obowiązkiem jest pamiętać Mnie. Nie ma kwestii popadania w zamieszanie z tego powodu. Tylko jeden Ojciec jest Oczyścicielem. Gdy wszyscy staniecie się czyści, wszyscy powrócą do domu. Ta wiedza jest dla wszystkich. Jest to łatwe najwyższe połączenie i łatwa wiedza.

11. Pytanie: Nawracasz?

Nawracam jedynie na czystość.

12. Pytanie: To teraz powiedz o ewolucji.

Świat duchowy przechodzi przez różne ewolucyjne zmiany, epoki. W wielu religiach są przypowieści o innych epokach. Można poczytać o nich w wielu źródłach, Adam i Ewa, Raj, teogonia Hezjoda ( mitologia grecka) świat Uranosa, Kronosa, Zeusa. Bogowie olimpijscy i przedolimpijscy. W mitologii słowiańskiej również.

Opowiadają one w różny sposób o procesie ewolucji świata, przechodzenia przez różne duchowe epoki. Mówiące że jest to proces, cykl kilku duchowych wieków.

Zresztą poprzednim razem wspomniałem o obrazach wiedzy, mapach cyklu i drzewa.

W tej chwili opowiem o nadchodzącym przełomie pomiędzy dwoma duchowymi wiekami o okresie ich zbiegu, który aktualnie ma miejsce.

Życie podlega procesom ewolucyjnym, duchowe epoki zmieniają się, następują jedna po drugiej i nie da się tego zatrzymać. Tak jest tak samo jak dzień i noc, wiosna i lato a jesień i zima. Prawa ewolucji determinują sytuację, by z jedności wyrosła mnogość i do tej, że jedności powróciła.

Aktualnie dokonuje się przejście od rodzaju ewolucji, w którym zakończył się rozwój rozumowego podejścia do etapu wyższego – do rozwoju duchowości. Duch zacznie górować nad tym co zwykliśmy nazywać rozumowym podejściem.

Podczas zmian epok zachodzą przeobrażenia, wstrząsy, katastrofy że wszyscy sobie to uświadomią i zauważają. Pewnie część czytelników dostrzega je również.

Oczyszczenie to jest niezbędne aby nowy świat mógł się rozwijać. W takich czasach następują Wielkie Objawienia i zawsze tylko Ci, których świadomość należy już do następnego stopnia rozwoju mogą przyjąć je w całości. Pozostali skorzystają tyle ile mogą.

Do przeobrażeń i zmian, które towarzyszą przejściu z jednego stopnia ewolucji na drugi, należy właśnie rozszerzenie świadomości.

Przy przejściu z epoki do epoki świadomość ludzi wznosi się na wyższy stopień. W naszych czasach owo wzniesienie się oznacza, że człowiek powinien zastąpić swój stary światopogląd nowym – szerszym.

Próbować pojąć Źródło z którego wyszedł, uświadomić sobie jedność i ciągłość życia i siebie jako część. Uświadomić sobie istnienie świata subtelnego i istnienie hierarchii, twórczych sił, praw. Takie muszą zajść zmiany, aby wejść do nowego świata – obiecanego przez proroków Królestwa Bożego.

Kiedy nadejdzie czas i uaktywnią się energie, wówczas jedyną drogą ratunku jest iść z prądem ewolucji. Jeśli tak się dzieje z nami to rozumne energie, które zaczęły już działać staną się dla człowieka dobroczynne i zbawienne a żywioł ognia stanie się siłą twórczą.

Jeśli natomiast ktoś postępuje inaczej to energie są dla niego niszczycielskie, palące. W wyznaczonym momencie zmiana epok nastąpi. Nikt nie może zmienić ani odłożyć praw ani czasu. Nie ma przy tym znaczenia ilu ludzi będzie gotowych nowego szczebla ewolucji. Nie będzie ich wielu.

Mówimy o duchowości, o subtelnych energiach, to dzieje się w sferze niewidzialnej.

Pamiętamy przypowieść o Noem. Przed potopem jedynie on z rodziną był gotów wejść do nowego świata i żywioł, który zgubił wszystkich dla niego okazał się zbawienny.

Podobnie w przypowieści o Locie i jego rodzinie. Wyszedł z Sodomy do nowego życia. Polecono mu, żeby nie oglądał się, ale jego żona nie posłuchała, obejrzała się na to co pozostało, co było stare i stała się słupem soli. Nie był przygotowana do nowego życia, do którego wprowadził ich z Sodomy Anioł Pański. Działające wówczas energie, zbawienne dla Lota, dla jego żony stały się zabójcze, gdy się zawahała.

To są ubarwione opowieści o przechodzeniu z epoki do epoki, ale te dwa przykłady wskazują jak należy postępować.

Mistrzowie wyprowadzają nas z domu, w którym żyjemy i mówią: „kierujcie się ku nowemu i nie oglądajcie się na stare” bo kiedy uaktywnią się energie, nie ma litości. Niszczą one wszystkich , którzy się im przeciwstawiają.

Przypowieść o Locie mówi o jeszcze jednym aspekcie, o byciu trochę Bożym dzieckiem a trochę nie.

Niepełne podejście jest tak samo zgubne jak obojętność i opór. Dążenia ludzi mierzy się ich służeniem światłu lub ciemności.

Okropna jest połowiczność myślenia. i połowiczność dążenia. Czy czytelnik chciałby mieć połowicznego wspólnika, połowicznych męża, żonę, matkę, ojca?

Czy walcząc na polu walki chciałbyś stać ramię w ramię z połowicznym wojownikiem?

Połowiczność okazana przez uczniów odrzuca ich do kolejnego eonu, fala życia odrzuci ich do kolejnego wieku duchowego. Dziecko Boga nie uznaje połowiczności.

U niektórych takie odrzucenie przez falę życia nazywane jest eonicznym potępieniem. Chrystus nazwał je wiecznym potępieniem i to jest nazwa bardziej prawidłowa ponieważ Chrystus rozumiał, że cykle powtarzają się w ten sam sposób i dzisiejsza przegrana, dzisiejsze odrzucenie do kolejnego czy jeszcze kolejnego eonu będzie wieczną przegraną i wiecznym odrzuceniem.

Ruszenie w drogę ku światłu teraz – przed przełomem epok – jest jak wygranie losu na loterii Boga. Każdy czytelnik sam decyduje czy chce wygrać los na loterii Boga czy na loterii diabła.

Odbędzie się proces wybierania dojrzałych owoców i odrzucenia nie dojrzałych.

Przed nadejściem tego czasu ludzie powinni osiągnąć wyższy stopień świadomości, wynikający z planu ewolucji. Nasze czasy to czas selekcji owoców ewolucji, czyli żniwa Pańskiego. Proces jest w toku.

Kto to rozumie i wierzy, kto ma jakąś cząstkę wiedzy nie zostanie odrzucony. Nie trzeba być podwójnie narodzonym, ochrzczonym czy przemienionym itd.

W procesie pracy z Mistrzem są jeszcze nowicjat – uczniowstwo na próbę, uczniowstwo, synostwo i wystarczy wziąć trochę wiedzy aby wsiąść na zbliżającą się falę życia. To jest jak wielki Uniwersytet Duchowy, na którym zdobywa się stopnie i wszyscy są tutaj studentami.

W zależności od wiedzy jaką weźmiemy teraz, taką pozycję zajmiemy w nowym świecie.

Podwójnie narodzonym?

To inna nazwa Narodzonego. Podwójne narodziny to te same narodziny w duchu, o których mówiłem poprzednio. Po śmierci za życia narodzisz się w duchu.

Kojarzysz ten epizod gdzie Chrystus spotkał Nikodema, jednego z religijnych przywódców Izraela. Mówi do niego: – „Jeśli się ktoś nie narodzi z góry nie może ujrzeć Królestwa Bożego”

A Nikodem wtedy pyta: – „Jakże się można narodzić kiedy jest się starym?” i „Jakże to stać może?”

– „Ty jesteś nauczycielem Izraela a tego nie wiesz?” – dziwi się Chrystus.

Był zdziwiony gdyż zrozumiał, że nauczyciel Izraela nie wie, iż narodzenie się z góry to wtajemniczenie.

Wtajemniczonego zwano „dwukrotnie narodzonym”, „narodzonym na nowo” lub „małym, słodkim dziecięciem”.

Stąd też słowa Chrystusa: – „Jeżeli nie staniecie się znów jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”.

Takimi narodzonymi na nowo byli apostołowie Chrystusa. Dostąpili wtajemniczenia przy zstąpieniu na nich Ducha Świętego w postaci języków ognia.

14. Pytanie: powiedziałeś o kataklizmach? Może wydarzyć się coś?

Tam gdzie materia stawi opór fali życia tam będą katastrofy. Zniszczenie wyjdzie z ofiarnego ognia wiedzy, w którym każdy z nas ma szansę spalić swoje grzechy. W historii i geografii świata zostały zapamiętane dwa takie momenty.

15. Pytanie: Czyli to wszystko można zmienić i osiągnąć poprzez pamiętanie?

Przez pamiętanie następuje oczyszczenie, rozszerzenie świadomości, przygotowanie do nowego wieku. To jest metoda. Ale można oczyścić się również przez cierpienie. Można przez to przejść aksamitnie, na miękko lub na gorąco. Cały czas mówimy o duchu, ale cierpienia są jak najbardziej realne.

16. Pytanie: Dlaczego o tym nikt nie ostrzega?

Ostrzega, każda religia o tym mówi. Każda religia, święte księgi mówią o tym jak trzeba żyć.

17. Pytanie: Ale nie ma takiej wiedzy u ludzi.

No nie ma. W Biblii Chrystusa, Jezus do skruszonego bandziora powiedział, że dziś będziesz ze mną w raju a swoje najsurowsze słowa kierował do uczonych w piśmie faryzeuszy, do zwolenników tego co stare, do przeciwników duchowej ewolucji, którzy sami nie wchodzą do Królestwa Niebieskiego i nie pozwalają wejść do niego innym.

18. Pytanie: To co mówisz o ciągłym powtarzaniu się cyklów to takie, rysuje się beznadziejne trochę?

To jest nieustanna wędrówka ludzkich dusz, droga do góry i na dół, historia powstania i upadku, historia zwycięstwa i klęski, historia wejścia w nieczystość i ponownego wejścia w czystość, ścieżka śmierci i nieśmiertelności.

Należy zrozumieć znaczenie dramatu. Światłości nie można pojąć bez ciemności, bo ją dostrzegamy poprzez kontrast. Czy dobro byłoby dobrem gdyby nie było zła – byłoby czymś powszechnym, zwyczajnym. Zło pokazuje wartość dobra.

Cnoty nie przedstawiałaby wartości, gdyby nie stanęły przed pokusą.

Bóg jest fundamentem, tylko on jest stały i stabilny. Nic nie jest wieczne i niezmienne oprócz Boga.

Dusza, która pragnie powrócić do Boga, który jedyny może dać jej nieśmiertelność, musi oczyścić się, zbliżając się do Domu, do Lądu Spokoju aby dalej przejść do Lądu Szczęścia czyli do Raju.

– „Kto nie jest ze mną jest przeciwko mnie” – powiedział Chrystus. Kto nie idzie w światłość ten idzie w ciemność, innej drogi nie ma. Takie jest prawo duchowego świata.

19. Pytanie: Chyba wszyscy by chcieli pójść do Raju?

Jednym z kolejnych tytułów Boga jest Pan Biednych. Bogaci nie są i nie będą zainteresowani. Oni mają swój raj tutaj. Uważają, że to jest niebo.

20. Pytanie: Grzech?

Jest wiele definicji.

Najczystsza definicja grzechu to grzechem jest to wszystko co nas odciąga od pamiętania.

21. Pytanie: Mówiłeś, że są trzy rodzaje postaw religijnych: wiedza, czczenie, brak zainteresowania.? Rozwiń. Brak zainteresowania to chodzi o ateistów?

Oni nie są ateistami, oni są sierotami, po prostu zapomnieli Ojca.

A w kwestii wiedzy i czczenia to różnice są jak pomiędzy nocą a dniem.

Czczenie jest naśladowaniem wiedzy.

Wiedza to szczęście a czczenie to ścieżka cierpienia.

Naśladowanie oczyszczania poprzez posty; palenie, topienie symboli; palenie ogni ofiarnych; pielgrzymki; kąpiele oczyszczające; rytuały; obrzędy; powtarzanie formułek itd.

To wszystko nie oczyszcza duszy. Gdyby oczyszczało to nie byłoby potrzeby powtarzania tych czynności.

Życie oczyszczonego zmieniłoby się, uległa by poprawie jakość życia. Jeśli nie ulega poprawa jakości życia to wtedy to jest udawanie.

Jest tylko jedna prawdziwa pielgrzymka i jest nią pielgrzymka do Boga. Każdy może w nią ruszyć pamiętając Ojca i przestrzegając jego wskazówek. Inne pielgrzymki nie pomagają odmienić zasadniczo życia.

Cóż dają posty, jak zmieniają jakość życia? Prawdziwym postem jest odsunięcie od siebie złych, występnych i negatywnych myśli i uczuć. Wtedy można odczuć moc oczyszczenia poprzez taki post. Można odczuć w procesie poprawę jakości egzystencji.

Post na ścieżce wiedzy to odsunięcie od siebie nieczystych myśli, słabości i wad. Tu post jest stały.

Czuwania nocne powstały na pamiątkę zapalania lamp, wchodzenia w światło.

Zakładanie girland kwiatów na szyje bóstw, świętych i błogosławionych jest naśladownictwem pięknego efektu w pamiętaniu – kiedy ślemy najczystsze myśli u uczucia miłości i oddania religijnego – wtedy wstęgi naszych myśli i uczucia układają się wokół Boga w kolorowe, jasne, ogniste- świetliste girlandy.

Szatan to pięć złych duchów, pięć występków. W Indiach robią tam takie lalki i każdego roku palą go w ofiarnym ogniu. Ale od tego palenia zło nie odchodzi.

Na ścieżce wiedzy w procesie pamiętania/oczyszczenia wyrzucam z siebie wady, słabości ( złe duchy) i wrzucam je w ofiarny ogień wiedzy.

Czczenie jest jak zabawa lalkami, czyli wytwarzaniem związku z kamykami i kamyczkami, z żywiołami, jest to znieważanie Ojca.

Ojcu nie podoba się czczenie. Ok, Bóg kocha dzieci i pomaga na ścieżce czczenia. Ale przez otrzymanie wizji świętego nie ma nic oprócz radości

Ludzie czczą bogów i boginki, świętych, tworzą je, ich figurki, karmią je, dają im dary, ale ci bogowie i boginie niczego nie jedzą, nic za to nie kupują, nic nie biorą, to kapłani wszystko zabierają.

To się nazywa ślepą wiarą. Czczenie jest pocieszaniem swoich serc ale nie prowadzi do Boga.

Plusem przynajmniej jest to, że podczas czczenia nie wchodzimy w występki.

22. Pytanie: Czytałem lekcje, które mi pokazałeś i wydaje mi się, że wątki cały czas zmieniają się w sposób nie dokończony. To są jakieś poziomy czytania ich, jak to czasami mówi się o pismach religijnych?

To chyba odnośnie Biblii Mojżesza tak się wypowiadano, o ukrytym znaczeniu. Mojżesz był wtajemniczonym egipskim i używał hieroglifów i tora przechodząc przez kilka tłumaczeń na inne języki trafiła dopiero pod strzechy współczesnych Żydów.

Więc mówi się, że są pisane językiem, który uwzględnia trzy sposoby wypowiadania swoich myśli: pierwszy jasny i prosty, drugi symboliczny język przenośni, trzeci duchowy.

Te samo zdanie może przybierać znaczenie właściwe,przenośne i święte. Pisane językiem mówiącym, znaczącym, ukrywającym.

A tutaj znów powracamy do kwestii czystości intelektu, który należy połączyć z Ojcem, Oczyścicielem.

Czyli wiedza i połączenie poprzez pamiętanie. Po oczyszczeniu budzi się intuicja i właściwe znaczenie wytryska z tekstu. Chociaż ja nie widzę takich trzech poziomów to przychodzą różne uświadomienia i zrozumienia.

W lekcji, którą Ci pokazałem autor tłumaczy, że : gdy nie ma marginesu na pojawienie się innych myśli oprócz czystych, to oznacza, że jesteś kimś, kto ma czyste i pozytywne myśli. To oznacza bycie kimś, kto wchodzi w głębię tajemnicy każdego słowa, a nie kimś, kto po prostu cieszy się jego dźwiękiem. Usłyszeć dźwięk tzn. być tym, kto wchodzi w znaczenie słowa. Na przykład, bardzo was cieszy fizycznie słuchanie muzyki. W podobny sposób również cieszy was muzyka lekcji wiedzy. Jednak ci, którzy rozumieją tajemnice tak dobrze jak muzykę, stają się panami skarbów wiedzy i są pochłonięci ubijaniem wiedzy. Żadne przeszkody nie mogą pojawić się przed tymi, którzy są pochłonięci wiedzą.

23. Pytanie: Powiedziałeś, że związek z Ojcem powinien być taki jak Ojca i Syna. A co Córkami?

W kwestii związku powinien być on związkiem Ojca i Syna w sensie relacji – czystości, miłości, posłuszeństwa, szacunku, oddania itd. Bóg kocha dzieci i chce, żeby dzieci go kochały. Jak każdy Ojciec chce również, żeby dzieci były szczęśliwe, zdrowe, bezpieczne. W kwestii Córek to jest tak samo. Wcześniej po prostu odnosiłem to do siebie.

Jako bezcielesne dusze jesteśmy wszyscy braćmi dla siebie nawzajem i synami dla Boga. Jako dusze mieszkające w ciele jesteśmy braćmi i siostrami.

Posługujemy się różnymi energiami, energią żeńską i energią męską, reprezentujemy męskie i żeńskie aspekty Oświecenia. Rola czystej energii żeńskiej, żeńskiego aspektu oświecenia, rola Matek będzie bardzo wyniesiona.

Nie zapominajmy więc, że do każdego wielkiego osiągnięcia potrzebny jest pierwiastek żeński jako podstawa i istota. To pierwiastek żeński może rozwiązać problem dwóch światów ponieważ praca jej serca jest subtelniejsza a przez to to co transcendentne jest dla niej dostępne.

Nowa epoka oparta jest na pojmowaniu serca. Miłujące serce powinno natchnąć do bohaterstwa, zadanie dotyczące przebudowy i odrodzenia powierza się kobietom między innymi tworzenie warunków ułatwiających zbliżenie i zespolenie się światów widzialnego z subtelnym.

Tylko w połączeniu energii męskiej i żeńskiej może nastąpić stworzenie.

W wielu religiach Bóg jest Ojcem a także incognito Matką – jest Stwórcą.

W relacjach z Głównym Mistrzem Bóg jest Mężem i Mistrz Żoną. Mówimy o czystych relacjach – miłość, całkowite oddanie, posłuszeństwo, szacunek nadają tej relacji taki charakter, taki aspekt.

Z kolei Główny Mistrz w relacjach z Opiekunką Religii jest energią męską a ona żeńskim aspektem. To są bardzo subtelne kwestie i należy je zrozumieć.

24. Pytanie: To jak się do tego mają sprawy związane z rewolucją obyczajową, z wchodzeniem tych różnych ideologii do Polski?

Do takich kwestii nie odnoszę się, nie wchodzę w występki. Nie jest to moje pole działania. Ja po prostu nie znam się na tym.

Na ścieżce wiedzy odchodzi się od wszystkich ideologii i religii ciała, wyrzekasz się ich jak i również wszelkich uczuć obrzydzenia do ludzkich spraw.

W Biblii Chrystusa ten moment symbolizuje scena w której Jezus pozwala jawnogrzesznicy obmyć łzami swoje stopy i wytrzeć je włosami pomimo oburzenia uczniów z powodu kontaktu z osobą nieczystą. Pozwala jej podejść..

25. Pytanie: Mówiłeś, że ślubowałeś życie w celibacie?

Powiedziałem też – ślub czystości. Składanie przyrzeczenia czystości oznacza nie tylko celibat, ale też to, że każde słowo, które wypowiadam, ma być napełnione czystością. Każde słowo ma być jak wzniosły werset. Słowa nie mogą być zwykłe; mają być niezwykłe i duchowe. Każda myśl, którą mam, musi być napełniona znaczeniem czystości. Każdy czyn, który wykonuję, powinien być postrzegany jako czyn czysty. Każdy czyn musi być napełniony połączeniem z Ojcem. To właśnie oznacza celibat

Czystość jest cnotą, ale czystość to też potęgę stawania się świętym, do swojego życia, czyli do myśli, słów, czynów, relacji i związków. Każda myśl ma być święta, tzn. napełniona potęgą czystości. Nieczyste myśli nie mogą zaatakować mnie,

gdy napotkają tę wielką potęgę.

Być pod wrażeniem kogoś oznacza być oszukanym. Być oszukanym oznacza wziąć cierpienie. Potęga nieczystości jest potęgą jak miraż, który jest szczególnie doświadczany w związkach i relacjach. On przyciąga. Myślisz, że jesteś

pod wrażeniem dobrego. Dlatego mówisz i myślisz: „Ta osoba bardzo mi się podoba. Bardzo podobają się jej cnoty i natura. Podoba mi się jej wiedza.. Otrzymuję od niej siłę i współdziałanie. Otrzymuję od niej miłość.”

Otrzymujesz chwilowe osiągnięcie, ale jesteś oszukany. Zapominasz Nasiono, fundament, a trzymasz się kolorowej gałęzi i huśtasz się. Jeśli nie masz fundamentu to pohuśtasz się i spadniesz.

Być pod takim wrażeniem tzn. być pozbawionym niezniszczalnego osiągnięcia. Gdy masz potęgę czystości, to jakiegokolwiek pragniesz stanu, jakiegokolwiek chcesz osiągnięcia, w jakimkolwiek zadaniu chcesz odnieść sukces, to wszystko będzie pojawiać się przed tobą tak jak sługa, kiedykolwiek zechcesz.

Być pokonanym oznacza, że jesteś czysty tylko z nazwy. Nie można być w tym niedbałym. Potęga czystości jest fundamentem.

Nieczysty nigdy nie doświadczę szczęścia związku z Ojcem.

Gdy zabraknie potęgi czystości ogień płynący od Boga będzie niszczący i będzie to odczuwalne jako kara. W tym aspekcie Bóg nie może być miłosierny, ponieważ weszliście pod wrażenie kogoś innego dlatego, że złamaliście związek z Ojcem.

Odsunąć się od wpływu Boga i być pod wpływem dusz oznacza, że nie znacie Ojca, że nie rozpoznaliście Ojca. Przed takimi duszami Ojciec jest nie w formie Ojca.

Tam, gdzie jest grzech, nie ma Ojca. Dlatego nie można być niedbałym. To nie jest mała sprawa.

26. Pytanie: Chciałbyś coś dodać, powiedzieć czytelnikowi?

Można osiągnąć wszystko, można otrzymać zwierzchnictwo nad światem. To co nie udało się nigdy nikomu w historii przy pomocy fizycznych narzędzi można dokonać duchem. Poprzez poznanie praw, które rządzą wszechświatem. Oczywiście nieodzowna jest wiedza o tych prawach.

Po ich poznaniu prawa i zasady zaczną nam służyć, pomagać, dźwigać nas.

Staną się naszymi sługami bo naturę zwycięża się posłuszeństwem wobec jej praw.

Link do FB Droga Bramina

Top