Just because it isn’t happening here, doesn’t mean it isn’t happening

The video shows a young British girl experiencing the effects of a hypothetical civil war on the streets of London, by showing a second a day of her life for several days over the span of a year, from one birthday anniversary of hers to the next.

 

 

 
Tylko dlatego, że to się nie dzieje tutaj, nie znaczy, że nie dzieje się gdzieś indziej.

Wideo pokazuje młodą Brytyjkę doświadczającą skutków hipotetycznej wojny domowej na ulicach Londynu, pokazując sekundę swojego życia przez kilka dni w ciągu roku, od jednej rocznicy jej urodzin do następnej.

Top